Республиканская еженедельная общественно-
политическая газета «Ёлдаш» (Спутник)
Меню YOLDASH.news МаълуматларКъайгъырыш КъутлавларDAG.newsНовостиИнтервьюАнонс книгIn memoriamГод культуры безопасности "Времена"ИнфоблокПолитикаИсторияКультураЛюди и время НаукаАчыкъ сёзАналитикаЖамиятПолитика.ЭкономикаБаянлыкъДин ва яшавЖамият низамИлмуTürk dünyasi Савлукъ ЭкологияЮртлар ва юртлуларЯшёрюмлер МаълуматАнтитеррорБирев де унутулмагъан...СапарМаданиятАдабиятКультура ожакъларБилимИнчесаният Къумукъ тилМасхараларТеатрЯшланы дюньясы Спорт ярышларЕдиноборства Развитие спортаСоревнованияФК «Анжи» МедиасфераО газетеО сайтеСМИВнимание! Конкурсы!Наши партнерыНаши спонсорыСотрудникиАвторыАфишаГалереяРекламаЮбилейный номер
Республиканская еженедельная общественно-
политическая газета «Ёлдаш» (Спутник)
Оьтемишли чемпион

Оьтемишли чемпион

 

Понедельник, 18.06.2018г. - "ЁЛДАШ".


Оьтемиш – Къумукътюзню къыбла боюнда ерлешген къумукъ юртланы бириси. Юртну тарихине байлавлу маълуматлагъа, юртлуланы айтывларына гёре мунда адамлар яшайгъанлы 5000 йылдан айлангъан. Шо йылланы узагъында юртлуланы яшавунда эсде къалардай белгили ишлер кёп болгъан. Гьар девюрню алсакъ да, заманны игитлери бар. Политика ёлбашчылар, асгербашчылар, загьматчылар, алимлер, шаирлер, спортчулар Оьтемишде не заманда да болуп гелген. Бу макъалада да мен оьтемишли спортчуланы гьакъында хабарлама сюемен.

 


Оьктемликни, къаттылыкъны юрту


 

Оьтемиш – оьктем ва къатты халкъы булангъы бырынгъы юрт. Ерлери учун, аманлыгъы учун тыш душманлар булан кёп тартышывлагъа тюшген. Оланы макътавлагъа лайыкълы игит ишлери тарих китапларда, ата-бабалардан етишген авуз яратывчулукъда кёп эсгериле. Бугюн бу къумукъ юрт Дагъыстанны уллу юртларындан гьисапланмаса да, ерли жамият гьар-бир якъдан лайыкълы оьмюр сюре.


Спортчуланы гьакъында сёз арагъа чыкъгъанда, мунда башлап тутушуп ябушувну усталары гьакъында айрыча айтмагъа тюше. Янгыз артдагъы йылланы алсакъ, Къазимагьаммат Умалатовну, Камал Абдужамаловну, Милана Дадашеваны ва оьзгелерини атлары ва уьстюнлюклери белгили болгъан. Уьстевюне, тогъатартывлагъа гьар заман гьазир оьтемишли уланланы арасында спортну къайсы журасын алсакъ да, пагьмулу спортчулар кёп.


Камал Абдужамалов эки йыл алда тутушуп ябушувдан Тбилиси шагьарда оьрюм яшланы арасында оьтгерилген дюнья чемпионатында экинчи ерни къазанды. Къазимагьаммат Умалатов – тутушуп ябушувдан спортну устасы, бютюнроссия ярышларында уьст болгъан спортчу. Тутушагъан вакътисинде ол белгили спортчулар, Россияны чемпиону Камал Устархановну, Европа ва дюнья ярышларында 2-нчи ва 3-нчю ерлеге ес болгъан дагъыстанлы кочап Агьмат Чакаевни утмагъа бажаргъан.


Милана Дадашева да белгили спортчу, тутушуп ябушувдан спортну халкъара устасы, къатынгишилени арасында Россияны чемпиону, Болгарияда Дан Коловну, Тюркияда Яшар Догуну эсделигине оьтгерилген ярышларда уьст болгъан. Каспийскиде май айны башында оьтгерилген Европа ярышларында Милана бронза медальгъа ес болду. Милананы тамурлары – Оьтемишден.


Темиркъазыкъда оьтемишли самбистлени халчалардагъы уьстюнлюклери де яхшы белгили. Тренер Магьамматшапи Гьажиевни эки яш самбистлери Европаны чемпионлары болгъан. Авур атлетикадан СССР-ни спортуну устасы Гьажихалил Гьажихалилов да оьтемишли.


Оьтемишлилени булай спорт натижалары белгили муаллимлер, тренерлер, спортчулар Багьавутдин Муртазалиев, Агьмат Агьматов, Магьамматшапи Гьажиев, Умалат Умалатов ва оьзгелери булан байлавлу.


Ерли муниципал къурулувуну башчысы Жамалутдин Алиев, «Оьтемиш» деген пачалыкъ унитар предприятиени ёлбашчысы Арсланали Ибрагьимов, юртдагъы идараланы, билим берив-охутув ожакъланы ёлбашчылары юртлу яшланы уьстюнлюклерине даим тергев бере. Ярышлардан къайтгъанда оланы гьарисин тийишли кюйде къаршылай, болагъан кюйде савгъатлайлар.


 

Дюнья кубокну есиси


 

Бокс булан машгъуллар дюньяны бары да пачалыкъларында ёлугъа. Шону учун спортну бу журасы Олимпия оюнларына да къошулгъан. Герти эргишилер машгъул болагъан спортну бу журасын сюегенлер оьтемишлилени арасында да ёкъ тюгюл. 60–70-нчи йылларда Избербашда яшагъан агъа-инилер Гьасанбек ва Тагьир Гьасанбековлар пагьмулу боксёрлар гьисапда яхшы белгили. Тагьир Москвада яшай. Ол – боксдан къумукъланы арасында биринчи халкъара даражадагъы судья. Оланы агъасы Гагу Гьасанбеков да спортну бу журасыны бек якълавчусу.


Алдагъы гюнлерде Гагу Ильясович бизге телефондан таба ёлукъма сюегенин билдирди. Ёлукъгъанда, гьаман да йимик, ол оьтемишли спортчу, оьрюм яш Нажмутдин Шамсутдиновну гьакъында айтды.


Нажмутдин оьтемишли болса да, йыракъ темиркъазыкъ шагьарыбыз Нижневартовскиде яшай. Онда тувгъан, оьсген. Оьзюне 9 йыл битгенде ерли спорт школагъа юрюмеге башлагъан. Россияны ат къазангъан тренери Сергей Максимовну къолуна тюшген. Сонг оьзге тренерге гёчген. Экевюню де ягъындан этилген уллу гьаракат 10 йылны ичинде оьрлюклеге гётерилмеге имканлыкъ берген.


Нажмутдин Шамсутдинов 1997-нчи йылда тувгъан. 2010-2015-нчи йылларда Ханты-Мансийск якъда, Урал федерал округда яш спортсменлени арасында кёп ярышланы утгъан. Ол «Динамо» деген спорт жамиятыны чемпиону, бир нече Бютюнроссия ярышларда уьст болгъан боксёр.


1999-нчу йылдан тутуп, бу якъларда газ-нап чыгъарывну башлагъан белгили ёлбашчы, алим, Социалист Загьматны Игити Фарман Салмановну эсделигине багъышлангъан «Нап чыгъарыв булан машгъул уьлкелени дюнья кубогу» деген уллу ярышлар оьтгериле. Ярышлар дюнья оьлчевдеги боксёрланы арасында яхшы белгили. Уьстюнлюк къазангъан спортчулагъа спортну халкъара устасы деген оьр ат бериле.


19 йыллыкъ яш спортчу Нажмутдин Шамсутдинов 2016-нчы йылда шо ярышланы утгъан ва кёбюсю тренерлени, спортчуланы тамашагъа къалдыргъан. Биревлер ону уьстюнлюгю хапарсыз болгъан иш деп къоймагъа да сюйген. Тек Нажмутдин ва ону тренери олай ойламагъан. Тюзлюгюн гертилемек муратда сав йылны узагъында гезикли ярышлагъа тындырыкълы гьазирлик гёрген. Шолай гьаракат буланы янгы уьстюнлюкге де гелтирген.


2017-нчи йылны ноябр айыны 23-нден 26-сы болгъунчагъа Ханты-Мансийскини Белоярск шагьарында «Нап чыгъарыв булан машгъул уьлкелени дюнья кубогу» деген ярышлар 15-нчи гезик оьтгерилген. Ярышларда 17 уьлкеден жыйылгъан 100-ден де артыкъ боксёрлар ортакъчылыкъ этген. Бизин якълы, Оьтемиш юртлу улан Нажмутдин Шамсутдинов шо ярышларда 81 кило авурлукъда тогъатартгъан. Ол рингге 4 керен чыкъгъан ва оьзюне къаршы чыкъгъан спортчуланы барысын да утмагъа бажаргъан.


– Оьмюрге гёре мен бу йыл уллу спортчуланы сыдырасына гирдим, – дей, бизин булангъы телефондан юрюлген лакъырында белгили спортчу. – Биринчи ер учунгъу ябушув айрокъда авур болду. Магъа къаршы чыкъгъан боксёр гюржюлю Георгий Кушиташвили – Россияны 2015-нчи йылдагъы чемпиону. Гетген йыл да ол Россияда 3-нчю ерге ес болгъан. Нечакъы къыйын болса да, биз къажымадыкъ. Тренеримни тапшурувларындан бир де тайышмадым. Шо буса магъа ябушувда уьстюнлюк гелтирди, – деди спортчу.


Нажмутдин Шамсутдинов уллу халкъара ярышлары – «Нап чыгъарыв булан машгъул уьлкелени дюнья кубогуна» экинчилей ес болмагъа бажаргъан. 20 йыллыкъ спортчуну спорт яшавунда бу уьстюнлюк гьалиге лап уллуларындан санала. Тек биз ойлайгъан кюйде, Нажмутдинни гючю-къуваты ону дагъы да уллу уьстюнлюклеге етишдирежегине бир де шекленмейбиз. Шону учун огъар ва ону тренерине рингде янгы ва дагъы да уллу уьстюнлюклеге етишивде савлукъ ва гьаракат ёрайбыз.Количество показов: 453
18.06.2018 17:45

Возврат к списку

AlfaSystems massmedia K3FN2SA
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Бесплатный анализ сайта