Республиканская еженедельная общественно-
политическая газета «Ёлдаш» (Спутник)
Меню YOLDASH.news МаълуматларКъайгъырыш КъутлавларDAG.newsНовостиИнтервьюАнонс книгIn memoriamГод культуры безопасности "Времена"ИнфоблокПолитикаИсторияКультураЛюди и время НаукаАчыкъ сёзАналитикаЖамиятПолитика.ЭкономикаБаянлыкъДин ва яшавЖамият низамИлмуTürk dünyasi Савлукъ ЭкологияЮртлар ва юртлуларЯшёрюмлер МаълуматАнтитеррорБирев де унутулмагъан...СапарМаданиятАдабиятКультура ожакъларБилимИнчесаният Къумукъ тилМасхараларТеатрЯшланы дюньясы Спорт Единоборства Развитие спортаФК «Анжи» СоревнованияМедиасфераО газетеО сайтеСМИВнимание! Конкурсы!Наши партнерыНаши спонсорыСотрудникиАвторыАфишаГалереяРекламаЮбилейный номер
Республиканская еженедельная общественно-
политическая газета «Ёлдаш» (Спутник)

«Кавказ Имаратны» янгы башчысы...

«Кавказ Имаратны» янгы башчысы...

«Кавказ Имаратны» башчысы оьлтюрюлген деген хабарлар бир нече керен арагъа чыкъгъан. Ахырынчы керен Доку Умаров Ингушетияда оьлтюрюлген деген шолай хабар 2011-нчи йылда яйылды. Тек гьар гезик Д. Умаровгъа насип иржайып тургъан. Шо гезик Ингушетияда агъачлыкъдагъылагъа бомба атышыв болгъанча Д. Умаров бир-эки сагьат алда гетген болгъан. Тек ону ювукъ адамлары Супиян Абдулаев ва Арслан Бютукаев оьлгенлер.
Вагьгьабылар узакъ яшамай деген сёз тагъым Умаровгъа айтылмагъан буса ярай деген ой геле эди. Аслу гьалда агъачлыкъдагъыланы оьмюрю бир йылдан артыкъ болмай. Доку буса тёлелерде 14 йылдан да къолай яшагъан.
Амма ону да ахыр гюню етишген. Темиркъазыкъ Кавказны 1-нчи террорчусу оьлтюрюлген деген хабар 2013-нчю йылны декабрь айында бирдагъы керен яйылды. Шо заман Мычыгъыш Республиканы Президенти Рамзан Къадыров билдирив этди. Ону билдиривю Къабартыны ва Дагъыстанны эмирлери Умаров оьлген, шо саялы янгы башчы сайлама герек деген телефон сёйлевлеге асаслангъан болгъан. Къабартылар башчы этип дагъыстанлыны, дагъыстанлылар буса мычыгъышлы Асланбек Вадаловну таклиф этген болгъанлар.
Д. Умаров оьлгенни-оьлмегенни билмек учун мекенли маълумат герек эди. Муна шолай маълумат 2014-нчю йыл 18-нчи мартда аян этилди. «Кавказ Имарат» экстремистлени сайты амир Доку Абу Усман шагьид болгъанны хас кюйде билдире. Ондан сонг къысгъача ону яшав ёлу бериле. Ахырында: «Парахат юхла, къурдашыбыз», – деп де айтыла.
Жигьадны якъчылары бу тас этивден сонг эс табып болмай турдулар ва оьзлер ушатмайгъан теманы мекенлешдирме сюймеген буса ярай. Неге тюгюл де, Доку Умаров яшыртгъын иш гёрегенлени гьисабында, Мычыгъыш Республиканы Президенти ва «Кавказ Имаратны» биринчи амири болгъан. Ону орнунда гьали ким болса да, ону даражасына гётерилип болмас деп эсибизге геле. О буса яшыртгъын иш гёрегенлер азма башлагъангъа шагьатлыкъ эте.
Тек, айтылагъан кюйде, сыйлы ер бош къалмай. Шо билдирив берилип, артындагъы гюн Интернет билдиргени йимик, «Кавказ Имаратны» янгы башчысы белгиленген. Ол да ким десегиз, Дагъыстанны Шамил районундан аварлы, 1972-нчи йылда тувгъан Алиасгьап Алибулатович Кебеков. А. Кебеков яшыртгъын иш гёреген группаланы арасында къади болуп тургъан. Бара-бара «Имаратны» къадиси бола.
Белгили кюйде, Кебеков, законсуз группаларда ортакъчылыкъ этегени саялы, РФ-ни УК-сыны 208-нчи статья­сына гёре гюнагьланып, излевге салынгъан. Дагъыстанлы абурлу ша­йых Сайит апанди Чиркейлиге оьлюм суд гесген Алиасгьап Кебеков экенге де полицияда маълумат бар. Эсигизге салабыз, 2012-нчи йыл август айда дин къуллукъчу Сайит апанди террорчу тиштайпа атылтгъан бомбадан оьлдю.
Янгы амирни гьакъында маълумат аз. Агъачлыкъда турагъан заманны ичинде ол ёлбашчы гьисапда оьзюн гёрсетмегенге шагьатлыкъ эте. О буса Темиркъазыкъ Кавказдагъы яшыртгъын иш гёреген группаланы башын тутгъан адам оьзюн айтардай гёрсетмегенге шагьатлыкъ эте. Ону аты, Дагъыстанны Унцукул районунда РФ-ни ич ишлер министерлиги, Федерал аманлыкъ къуллугъу, Оборона министерлиги бирликде оьтгерген чарада можагьитлени командирлери Шамил Абдулвагьитов, Дарбишгьажи Гъазимагьамматов, Магьаммат Сулейманов булан бирче «Дагъыстан вилаятны» тав ягъыны къадиси де эсгериле. Тек ону яшыртгъын группаланы ёлбашчысы йимик бирев де гьисапгъа алмагъан – федералларда, «агъачлыкъдагъылар» да.
Шо гезик боевиклеге ажжалдан къутулма имканлыкъ болгъан. Амма бугюнге ерли оланы барысы да яшамагъан. Гьасиликалам, 2014-нчю йылны март айында А. Кебеков ихтиярланы сакълайгъан къуллукъчулагъа 1 номерли нишан болма онча сюймеген. Шо гьакъда ол видео чакъырывунда оьзю айтгъан. Тек тавуш беривню натижасында ол сайлангъан.
Амир болгъан сонг эфирден таба биринчи сёйлевюнде ону сёз саниятгъа айтардай усталыгъы ёгъу гёрюндю. Орус тилден эсе арап тилни къолай билегени эс этиле. 2010-нчу йылда оьлтюрюлген Сайит Бурятский дин масъалаланы яхшы билегенни эсге алсакъ, Алиасгьап Кебеков ону къырыйына да гелмей.
Яшыртгъын группаланы дин ёлбашчысыны даражасы англашыла. Тек декабр айдан март ай болгъунча Доку Умаров оьлтюрюлгени гьакъда маълумат арагъа чыкъмай тургъаны англашылмай. Биринчилей, 4 айны узагъында белгили 1-нчи ёлбашчысы оьлтюрюлгенни неге яшырып тургъанлар? Экинчилей, шонча кёп заман ёлбашчы болмай тургъан буса, олай ёлбашчы тарыкъ да дюрмю?
Бу соравлагъа жаваплар берме къыйын тюгюл. 4 айны узагъында оланы ёлбашчысы болмай тургъан буса, айры-айры вагьгьабы группаланы арасында ёлбашчылыкъ юрюлме де юрюлмей. Шолай ёлбашчыны ер-ерде яйылгъан группировкалагъа таъсири де, агьамияты да ёгъу гёрюне. Гьар группа оьзю сюйген кюйде, оьзю бажарагъан кюйде террор ишлерин юрюте. «Кавказ Имаратны» башчысы буса гёземеликге сайлангъан бола. Заман-заман агъачлыкъда, видеокамераны алдында бир уллу иш этеген адам болуп къопайып сёйлей ва оьзюнден гьасил тюгюл Къабарты-Балкъарияда, Ингушетияда, Мычыгъышда, Дагъыстанда айры-айры бандит группалар этген террор иш булан ону бир аралыгъы ёкъ буса да, оьзюню ёлбашчылыгъы булан этилген деп макътанып сёйлей. Яда буса оьзюню дин насигьатларын охуй. Кюйге къарагъанда, ер-ерде тешиклери булангъы гемени батылма къоймай сакъламакъ тынч иш тюгюл.
Аслу гьалда тав-агъачлыкъларда, адамлар яшайгъан ерден арекде ерлешген законсуз савутлангъан группалар террор ишлени этмекден эсе, оьзлер оьзлени оьлюмден сакъламакъны гьа­йындадыр.
2007-нчи йылда Доку Умаров, бары да гючюбюзню салып, Сочиде болажакъ Олимпиаданы бузажакъбыз деп къоркъув берегени эсибизде. Натижада не болду? Амир гёз алгъа тутгъан Олимпиадагъа бир террорчу да етишмеди. Кюйге къарагъанда, боевик­лер оьзлеге оьзлени гючю чатмайгъан борчлар алалар. Мисал учун, 2013-нчю йылда Темиркъазыкъ Кавказда 260 боевик ёкъ этилген. Шоланы арасында 42 башчысы да, Волгоградда террор ишни онгаргъанлар да бар.
Жигьад оьзюню мурадына етишип болмайгъанны англатагъан бирдагъы-бир гьал да бар. Яшёрюмлер агъачлыкъдан парахат яшавгъа гетелер. Оьз­лер англамайгъанлыкъдан таза ислам булан ябушувчуланы бир аралыгъы да ёкъ экенни англама башлагъанлар. Олар имканлыкъ болгъандокъ, агъач­лыкъдагъылар оьзлеге берген автоматланы да ташлап, давсуз яшавгъа къайтгъанлар. Шолай, гетген йыл 72 адам къайтды.
«Кавказ Имарат» оьзюню даимлик ёлбашчысын тас этип, кюйге къарагъанда, бир центргъа табилигин де тас этди. Гьали гьар милли можагьит къурум оьзю сюйгенни этежек. Сынав гёрсетеген кюйде, асгер бёлюклер оьзбашына къалса, олар тозула. Доку Умаровгъа олар «Кавказ Имаратны» амири деп айта эди буса, янгы Али Абу Магьамматгъа «Кавказны эркинлик учун ябушагъан фронтуну» командири деп айталар. Каспий ва Къара денгизлени арасында 7 йыл оьмюр сюрген «Имаратны» бинасы чартлагъангъа ошай.

Висхан Халитов.
Количество показов: 599
25.04.2014 15:14

Возврат к списку


Добавить комментарий

AlfaSystems massmedia K3FN2SA
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Бесплатный анализ сайта