Республиканская еженедельная общественно-
политическая газета «Ёлдаш» (Спутник)
Меню YOLDASH.news МаълуматларКъайгъырыш КъутлавларDAG.newsНовостиИнтервьюАнонс книгIn memoriamГод культуры безопасности "Времена"ИнфоблокПолитикаИсторияКультураЛюди и время НаукаАчыкъ сёзАналитикаЖамиятПолитика.ЭкономикаБаянлыкъДин ва яшавЖамият низамИлмуTürk dünyasi Савлукъ ЭкологияЮртлар ва юртлуларЯшёрюмлер МаълуматАнтитеррорБирев де унутулмагъан...СапарМаданиятАдабиятКультура ожакъларБилимИнчесаният Къумукъ тилМасхараларТеатрЯшланы дюньясы Спорт Единоборства Развитие спортаФК «Анжи» СоревнованияМедиасфераО газетеО сайтеСМИВнимание! Конкурсы!Наши партнерыНаши спонсорыСотрудникиАвторыАфишаГалереяРекламаЮбилейный номер
Республиканская еженедельная общественно-
политическая газета «Ёлдаш» (Спутник)

Низам, къаст бар ерде иш тюзелер

Низам, къаст бар ерде иш тюзелер

– Зайнутдин Магьамматович, 2014-нчю йыл этилген чакъы ишлени жамы чыгъарылгъан. Шо гьаракатда сиз башын тутгъан управление бек яхшы къыймат къазанды. Иш гьаракатыгъызда етген уьс­тюнлюгюгюз не йимик гьаракатлардан амалгъа гелген?

 

– Ишлени тюзелмеклигин мен, инг алда, мени булан янаша чалышагъан къуллукъчуланы къастындан ва жигерлилигинден гёремен. Биз аслу гючюбюзню, биринчилей, билим беривню системасын модернизация этивню ёлу булан билим, тарбия беривню асувлугъун артдырывгъа, гележек оьсювню болдурмакъ учун чагъында гьакъыллы ва герекли чараланы гёрювге, лап асувлу затланы эслеп биливге, намуслу кюйде ва иш учун жаваплылыкъны гьис этип чалышывгъа бакъдыргъанбыз.

 

– Сизин управление къайсы иш гёрсетивлени яхшылыгъындан алгъа чыкъгъан?

 

– Иш кютювню бары да бёлюклеринде бизин  гьаракатыбыз бютюн десем, гьеч къопдурув болмас. Шоланы бир нечелерин эсгерсем де, таман болур деп эсиме геле. Бир заманда да болмагъан кюйде садиклеге ва школалагъа мал-матагь кёп алынгъан, етим, оьксюз яшлагъа яшавлукъ уьйлер алып бериле. Чинкдеси, педагоглар тарбиялав ишлени уьлгюлю кюйде юрюте. Мактапларда яшлар булан, дарслардан къайры да, хыйлы башгъа пайдалы ишлер арив ва кёп юрюле. Демек, дарслардан сонг кружоклар, спортсекциялар, проектли ахтарывлар юрюле. Булар буса оьз гезигинде янгы затланы кёп билмеге, оьз гьюнерлерин арагъа чы­гъармагъа гёрмекли гьасиллеге етишмеге, охувгъа муштарлы болмагъа яшлагъа ба­гъыйлыкъ болдура. Дагъысын айтмагъанда, бизин районда 35 школа, 13 яшлар баву бар. Гьали дагъы да шолай эки яшлар баву къурулуп битген. Узакъ къалмай, яшланы къабул этежек. Ишлени тюзелмеклиги кадрланы иш бажарывлугъундан гьасил болагъаны герти зат. Педагогланы санаву бизде 2 мингге тармаша. Олардан 103-сю – Россияны ва Дагъыстанны ат къазангъан муаллимлери. Дагъы да, 143-сю «РФ-ни умуми билим беривюню отличниги» деген белги булан савгъатлангъан. 82 адам – РФ-ни ва ДР-ни билим беривюню отличниклери, 3-ев буса – педагогика илмуланы кандидатлары.

Бизин мактапларда пагьмулу яшлар булан айрыча къайдада иш тутувгъа кёп агьамият бериле. Нечесе тюрлю билим ярышлар ва оьзге тюрлю маъналы чаралар оьтгериле. Артдагъы йылларда бизин райондагъы яшлар район ва республика оьлчевдеги олимпиадаларда, конкурсларда, викториналарда алдынлы ерлени кёп ала­гъан болуп тура.

 

– Зайнутдин Магьамматович, биз эслеген кюйде, сиз гелгенден сонг, районда билим системасы айынма башлагъан. «Учитель года Дагестана – 2014» деген рес­публика конкурсну зоналыкъ бёлюгюн оьр даражада оьтгерме бажаргъаныгъыз саялы, Дагъыстан Республиканы билим берив министри Ш. Шагьов хас кюйде баракалла билдиргенин биз англагъанбыз…

 

– Болду шолай иш. Биз республика агьамияты булангъы бу авур ишни Буглендеги Ш. Шихсайитовну атындагъы орта школада ким де сукъланар йимик къуруп оьтгердик. Эсгерилген школада не уллу чараланы да оьтгермеге бек багъыйлыкълар бар. Бу ярышда бизин Чиркейдеги лицейни муаллими Жамилят Магьамматова биринчи ерни алгъан эди.

Тюзюн айтсам, районну школаларыны муаллимлерини ва мюдюрлерини барысы да дегенлей, баракалла болсун оьзлеге, ти­йишли болагъан кюйде чалыша.

Бу ерде мен педагогну уллулугъу ва даражалыгъы гьакъда айрыча сёзлер айтмакъны оравлу гёремен. Педагог деген адам – ол дюр школаланы ва агьлюлени бир-бири булан къатнатагъан, байлайгъан адам. Кимлер, нелер айта турса да, яшланы билимини ва тарбиясыны санлылыгъы биринчилей муаллимни усталыгъындан тувра гьасил бола. О ачыкъ зат. Шону гёз алгъа тутуп, 2014-нчю йыл янгыз педагог­ланы умуми иши ва билим даражасын тюгюл, оланы арасындан муаллимликни «боюнсасына» бек белсенип егилгенлерин, айрыча къасты ва жигерлиги барларын табып, оьзгелеге оланы уьлгю гьисапда салып гёрсетивге аслу тергевню бакъдырдыкъ. Шону учун буса ярай бизин хыйлы педагогларыбыз артдагъы вакътилерде гьар тюрлю уллу ярышларда алдынлы ерлеге ес болагъаны да…

 

– Бизге гьали, Зайнутдин Магьамматович, сизин ва районну бары да педагог­ларын тийишли болгъан уьстюнлюклер булан къутламакъ къала. Гележекдеги оьрлюклеригиз дагъы да кёп де, гёрмекли де болсун!

 

– Баракалла! Бу ерде мен бизин ишлени тюзеле барагъанында Буйнакск районну башчысы Даниял Хизриевични тувра ортакъчылыгъы барны да эсгерме сюемен. Ону кёмеги ва гьайы булан райондагъы охув ожакъланы материал-техника базасы кёп беклешген, гёрюнюшю, гьалы-гюню яхшылаша бара. Чечмеге, ахырына чыкъмагъа тарыкълы масъалалар кёп бар. Иш гьаракатны «туварма» кююбюз ёкъ. Билим беривню модернизация этивню проектлерин бютюн этип яшавгъа чыгъарывну гележек гьалы биз этеген къастлардан гьасил болагъанын биз бек билебиз. Гьасили, сёзден иш къолай.

 

 

Б. МАГЬАММАТБАШИРОВА.

Суратда: З. Залимханов  (ортада) коллективи булан.

Количество показов: 681
13.02.2015 09:02

Возврат к списку


Добавить комментарий

AlfaSystems massmedia K3FN2SA
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Бесплатный анализ сайта