Республиканская еженедельная общественно-
политическая газета «Ёлдаш» (Спутник)
Меню YOLDASH.news МаълуматларКъайгъырыш КъутлавларDAG.newsНовостиИнтервьюАнонс книгIn memoriamГод культуры безопасности "Времена"ИнфоблокПолитикаИсторияКультураЛюди и время НаукаАчыкъ сёзАналитикаЖамиятПолитика.ЭкономикаБаянлыкъДин ва яшавЖамият низамИлмуTürk dünyasi Савлукъ ЭкологияЮртлар ва юртлуларЯшёрюмлер МаълуматАнтитеррорБирев де унутулмагъан...СапарМаданиятАдабиятКультура ожакъларБилимИнчесаният Къумукъ тилМасхараларТеатрЯшланы дюньясы Спорт Единоборства Развитие спортаФК «Анжи» СоревнованияМедиасфераО газетеО сайтеСМИВнимание! Конкурсы!Наши партнерыНаши спонсорыСотрудникиАвторыАфишаГалереяРекламаЮбилейный номер
Республиканская еженедельная общественно-
политическая газета «Ёлдаш» (Спутник)

Магьамматбашир Атагишиев: «Юбилейигиз булан къутлайбыз»

Магьамматбашир Атагишиев: «Юбилейигиз булан къутлайбыз»

         

Ноябр айны 21-нде «Ёлдаш» газетни редакциясында Дёргелидеги 2 номерли школаны охувчулары къонакълыкъда болду. Школаны завучу Магьамматбашир Атагишиев ата юртуну гьакъында айта туруп, булай деди:

–Бизин Дёргели юртубуз – бай тарихи булангъы уллу юртланы бириси. Бугюн охувчуларыбыз да булан анадаш газетибиз «Ёлдашны» 100 йыллыкъ юбилейи булан къутлама гелгенбиз. Яшлар онгаргъан программабыз да бар. «Ата юрт» деген шиъруну охума 7-нчи «а» класны охувчу къызы Сакинат Салигьовагъа сёз беремен. Сакинат ата юрту Дёргелиге багъышлангъан шиъруну чебер кюйде охуду.


–Биз алда да сизге къонакълай гелген эдик. Шо ёлугъувлар яшланы бек эсинде къалгъан. Сизге дагъы да гелмеге, юбилейигиз булан къутламагъа, оьзлени пагьмуларын гёрсетме бек гьасирет эдилер. Мен оьзюм «Ёлдаш» газетге багъышлап язгъан шиърумну да охума сюемен, – деди 7-нчи класны ёлбашчысы Аминат Жанболатова.

«Ёлдаш» газет ёлдашыбыз гьар заман,

Гелмейми деп къарай-къарай къалабыз.

Гьар бетлерин ачып бизин газетни,

Дюнья гьаллар билип леззет алабыз.

 

Сиз ишлейсиз гече демей, гюн демей,

Хыйлы адам ишге бирче къуршалгъан.

Тюрлю-тюрлю янгылыкълар язылгъан,

Ону охугъан кёп керенлер ругь алгъан.

 

Юз йыллыгъы оьтгериле газетни,

Эки юз де болар деп умутлайбыз.

Бугюн сизин Дёргелини атындан

Барыбыз да гьакъ юрекден къутлайбыз.

Ондан сонг 8-нчи класны къызлары «Ёлдашгъа» багъышлангъан йырны йырлады. Газетибизни баш редактору Камил Алиев яшлагъа насигьат сёзлер айта туруп, булай деди:

–Хошгелдигиз бизин къумукъ ожакъгъа, арив гелдигиз. Сизин де, бизин де арабыздагъы кёпюр бир нече йыллар алда салынгъан. Сиз бизге етсегиз де, биз сизге гьалиге етишип болмай турабыз. Артдагъы йылларда Дёргелини де, савлай Къарабудагъгент районну да бизин яшавубузда айрыча сеси бар. 25 йылны ичинде район да, юртларыгъыз да маданият маркезибизге айлангъан. Сиз де мунда эсгерип гетдигиз, Дёргели – бырынгъы, эсги юрт. Бир асруларда огъар ва Гьаркас, Къарабудагъгент, Къадар юртлагъа да шагьарлар деп айтыла гелген. Сизге, яшлагъа, гележек наслугъа айтма шулай сёзюм бар. Бизин гележегибиз гьисапда сизге хошгелдигиз деп айтма сюемен. Озокъда, яш наслу аталарыны, уллаталарыны ёлуна амин болмай къалса, о халкъдан пайда ёкъ. Олай халкъ – тас болагъан халкъ.


Наслуланы арасындагъы байлавлукълар уьзюлмей юрюсе, бизин халкъыбыз да оьсежек. Бизин алдагъы наслулар яшавда оьзлеге салынгъан борчланы кюте гелген. Мисал учун, бизин наслу оьзлеге салынгъан борчланы кюте буса, бизден сонггъу наслулагъа тынч бола. Кютмей буса, халкъны яшавунда тюрлю-тюрлю четимликлер тува. Ата-бабаларыбыз негьакъ айтмагъан, етти атасын билмейгенге адаршай деп. Неге шо къаргъыш йимик чалына, неге шолай айтыла? Неге тюгюл, етти атасына ерли яшавун ахтаргъан адам 200-250 йылны ичиндеги тарихни биле. Оьзлени ата-бабаларындан таба да, охув китаплардан да ону уьйренип бола. Тек ата-бабаларыбыздан уьйренген тарихибиз – бир заманда да сёнмейген ругь, уллу гюч. Бизге ата-бабаларыбыз бу дюньяны, топуракъларыбызны, оьзге байлыкъланы савгъатгъа бермеген, борчгъа берген. Аяп сакъласын, байындырсын деп аманат этген. Тарихибизни де, тилибизни де, маданиятыбызны да сизин йимик оьсюп гелеген наслугъа аманат этген. Шо аманатгъа наслулар амин чыкъса, халкъыбыз яшай. Халкъ яшасын учун дагъы ёл ёкъ. Ону учун нечакъы да яхшы  бизин газетибизни тарихин билегенигиз, къутлама гелгенигиз.


Янгыз бизин газетни тарихин алып къойсакъ да, 1917-нчи йыл апрель айда биринчи номери чыкъгъан. 8-нчи декабрде юбилейин этебиз, сизин де чакъырабыз.  Миллет миллет болмакъ учун тилин билме герек, тарихин билме герек, газетин, журналларын, китапларын сюйме герек. Мунда сиз шиърусун охуп гетген Агьмат Жачаев газетде 40 йыллар бою ишлеген, мунда халкъ шаир деген атны алгъан. Сизин юртлу Абдулвагьап Межитов, гьелили Вагьап Загьиров да мунда ишлеген. Мени де газетде ишлермен деп хыялым ёкъ эди. Къысмат шолай буюргъандыр. Атам Магьамматсалигь де давну алдындагъы йылларда мунда ишлеген.


Яшлар да, уллулар да газетде охума материаллар таба буса, биз борчубузну кютген болабыз. Бизин газетибизге багъыш­лап арив шиърулар да охудугъуз. Газетибиз – кёпню гёрген, кёпню билген 100 йыллыкъ тамаза. Юз йылны боюнда бизин халкъыбызны сапар ёлдашы болуп геле. Халкъыны къыйынларындан, къуванчларындан айрылмай яшап геле. Эгер газетге аминлиги ёкъ буса, мунда бирев де узакъ заман ишлеп болмай. Яшлагъа да мени ёравум – ата-аналарыгъыз­гъа амин болуп, яхшы билимлер алып охумакъ. Эсин билимлер булан толтургъан адам–ол бай адам. Билим – уллу байлыкъ. Бавунг, тарлавунг ёкъ буса, билиминг бар буса–бай адамсан. Яхшы билимлер алма къарагъыз. Тилибиз – къумукъ тил, о – бир уллу хазна. Бизин тилибиз кёп асруланы боюнда кёп миллетлеге ортакъ тил болуп гелген. Ону яхшы билсегиз, дагъы да 22 миллетни тилин англама болажакъсыз. Сав болугъуз, баракалла гелгенигиз учун.


Газетни къуллукъчулары Къ. Къараев, А. Гьамзаев, Я. Бийдуллаев, Н. Магьамматов, Н.Байболатов, Р. Ильясова, П. Бекеева да охувчу яшлагъа насигьат сёзлер айтды, баракалла билдирди. Охувчулар редакциягъа савгъатлар да алып гелген эди. Авузда ирип къалагъан татывлу мичарилери, Дёргелини авлагъында оьсген балдай татли къабакъ ашагъанлагъа ата-бабаларыбызны яшагъан вакътилерин эсге салды. Баш редактор да яшлагъа китаплар, журналлар савгъат этди. Эсделикге суратлар чыгъарылды. Яшлар учун да, «Ёлдашны» къуллукъчулары учун да бу ёлугъув пайдалы болду ва кёп замангъа эсде къалажакъ.

Количество показов: 419
25.11.2017 12:00

Возврат к списку


Добавить комментарий

AlfaSystems massmedia K3FN2SA
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Бесплатный анализ сайта