Республиканская еженедельная общественно-
политическая газета «Ёлдаш» (Спутник)
Меню YOLDASH.news МаълуматларКъайгъырыш КъутлавларDAG.newsНовостиИнтервьюАнонс книгIn memoriamГод культуры безопасности "Времена"ИнфоблокПолитикаИсторияКультураЛюди и время НаукаАчыкъ сёзАналитикаЖамиятПолитика.ЭкономикаБаянлыкъДин ва яшавЖамият низамИлмуTürk dünyasi Савлукъ ЭкологияЮртлар ва юртлуларЯшёрюмлер МаълуматАнтитеррорБирев де унутулмагъан...СапарМаданиятАдабиятКультура ожакъларБилимИнчесаният Къумукъ тилМасхараларТеатрЯшланы дюньясы Спорт Единоборства Развитие спортаФК «Анжи» СоревнованияМедиасфераО газетеО сайтеСМИВнимание! Конкурсы!Наши партнерыНаши спонсорыСотрудникиАвторыАфишаГалереяРекламаЮбилейный номер
Республиканская еженедельная общественно-
политическая газета «Ёлдаш» (Спутник)

Гиччи школаны уллу байрамы

Гиччи школаны уллу байрамы

     
      

Къайсыбыз да оьмюрге уллу болгъан сайын, школада йиберген 11 йылыбызны айрыча иссилик булан эсге алабыз. Биринчи муаллим, бирге охугъанлар, тюрлю-тюрлю дарсланы берип, айлананы англама кёмек этгенлер, гьатта билим алгъан класынг.


Ноябр айны 4-нде Хасавюрт районну Боташюрт орта школасы 90 йыллыкъ юбилейин оьтгерди. Чара башлангъанча школаны абзарына жыйылгъанлар бирге охугъан заманларын эсгерип, школадагъы алмашынывлар булан таныш болдулар.«ТАРИХГЕ ТАЯНСАКЪ»90 йылны ичинде Боташюрт школаны минглер булангъы охувчулар охуп битдирген. Дагъы затны айтмагъанда, школаны битдирген 350 охувчу муаллим касбуну сайлагъан. Охуп битгенлени арасында врачлар, юристлер, савлукъ сакълавда, гьакимиятда къуллукъ этегенлер, алимлер, шаирлер ва музыкантлар, къурувчулар ва юрт хозяйствода ишлейгенлер кёп бар. Школаны тарихи гьакъындагъы такътада 50-ден де артыкъ касбуну юрютегенлени атлары язылгъан.


Кёбюсю школаланы тарихи сакъланмагъан, къайсы йылда школа къурулгъанны яда охув башлангъанны билмей. Шо яндан алгъанда, буланы гьалы яхшы: юртда биринчи школа 1927-нчи йылда ачылгъан. Шо да гьали юртну жумамежити бар ерде, Иса гьажини уьйлеринде башлангъан. 1937-нчи йылда башлапгъы школа 7 класлы бола, 1959-нчу йылда орта школагъа айландырыла. 1970-нчи йылда ер тербенип, шо школа бузула ва шо йылдан берли школа гьалиги ерине чыгъа. Шо йылларда къурулгъан школада буссагьатда да охувлар юрюле. 10 йыллар алда школагъа спортзалы булангъы янгы бина къошулгъан.


Бугюнлерде Боташюрт орта школа районда инг алдынлы школа гьисаплана. Мунда район оьлчевдеги спорт ярышлар, школа олимпиадалар ва муаллимлени семинарлары юрюле. Школада 465 яш охуй, олагъа 77 муаллим дарс бере. Оланы арасында Россияны умуми билим беривюню гьюрметли къуллукъчулары, Дагъыстанны ат къазангъан муаллимлери, билим беривню отличниклери де бар.ГЬАКЪ ЮРЕКДЕН КЪУТЛАВЛАРШколаны байрамы экени огъар ювукъ болгъандокъ да билине. Гьар багъана дегенлей, гюллер ва тюрлю тюсдеги шарлар булан безендирилген. Чакъырылгъанлар байрам оьтгерилежек залгъа гире ва ёммакъгъа гиргендей бола. Бары да ер бек арив безендирилген.


Сагьнагъа школаны муаллимлери Гуля Азизова ва Зулмира Муртазаева чыгъалар. Олар чараны юрютелер.


–Хошгелдигиз, бизин охувчуларыбыз! Хошгелдигиз, къонакълар! Къонакълар деп айтма да сюймейбиз, неге тюгюл де тюрлю-тюрлю девюрлерде школаны битдирип, белгили адамлар болгъансыз, агьлюлер къургъансыз ва барыгъыз да бир ананы яшлары йимик, бугюн янгыдан школагъызгъа жыйылгъансыз. Бары­гъызны да школаны 90 йыллыкъ юбилейи булан къутлайбыз!


Сагьнагъа охувчу яшлар чыгъа ва байрамгъа багъышлангъан шиърулар охуй:

Арабыздан 90 йыллар гетсе де,

Школабыз бир де таймай эслерден.

Гёнгюбюз шат, юзню сююнч бийлеген,

Дневниклер толгъан йимик бешлерден.

Йылларынгны санамагъа сюймейбиз,

Узакъ яша, школабыз, барлыкъда.

Оьмюрюнгде кёп къысматны гёргенсен,

Тек гёрмеге нече бардыр алъякъда.


–Хошгелдигиз, къызардашларым ва уланкъардашларым, – дей школаны директору Зайгидат Умарова. – Мени шолай айтмакълыгъымны маънасы бар: биз бир ананы яшлары йимикбиз. Бугюн оьзюню яшлыгъы оьтген школагъа жаваплы ишлерин де къоюп, кёп санавдагъы адамларыбыз гелген, шону учун да бизин сююнчюбюзню даражасы ёкъ. Охуп битгенлерибиз булан биз оьктем де дюрбюз, неге тюгюл бизин школаны битдиргенлер пачалыкъ ишлерде, дагъы да токъташдырып айтгъанда, яшавда оьзлени ерлерин тапгъанлар. Алимлер, юристлер, врачлар, муаллимлер, гьатта лётчиклер болуп ишлейгенлер де бар. Шо – школа учун да, юрт учун да уллу оьктемлик. Сиз етишген даража кимни де сукъландыра, аслу гьалда буса – оьсюп гелеген яшёрюмлени. Олагъа оьктем болма, кимге ошама герекге уьлгю бар. Арабызда ёкъ, тек баш йылларда яшлагъа билим берме деп къасткъылып ишлеген муаллимлерибизни унутмайбыз. Олар даим бизин эсибизде. Гьали буссагьатда да яшланы тарбиялавда ортакъчылыкъ этеген педагогиканы ветеранларын, къалгъан муаллимлени ва барыгъызны да байрам булан къутлайман, ишигизде оьрлюк, яшавугъузда насип ва савлукъ ёрайман!


–Боташюрт орта школада районда инг бырынгъы школа деп гьисаплана, гьали бираз алда биз школаны 80 йыллыгъын оьтгерген эдик, –дей Хасавюрт район администрацияны башчысыны орунбасары Вагьит Касимов. – Тюнегюн йимик эди, тек арадан 10 йыл оьтген. Шо заманны ичинде сизге янгы къошум бина къурулду, янында спортзал этилди. Натижада, школада яшлагъа билим берив ва оланы тарбиялав масъалаланы юрютме имканлыкълар артды. Ингдеси, ЕГЭ-ни берегенлени къыйматлары яхшылашды ва оьр, орта билим берив ожакълагъа тюшегенлени санаву артды. Марат Ахаев – депутатланы район жыйыныны председатели, Изамитдин Ирисбиев – юрт хозяйство управлениени начальниги, Гьайбулла Агьматов – шо управлениени баш касбучусу, Асият Арсланханова – «Единая Россия» партияны исполкомуну председатели, Исмайыл Даниялов – иш булан таъмин этив центрны директору ва шолай башгъалары булан боташюртлулар оьктем болма бола.


Бу школада билим берив булан бирге спорт булан машгъул да бола. Школаны охувчулары спортну тюрлю-тюрлю жураларындан дюньяны, Европаны ва Россияны чемпионлары болгъанлар.


Мен сизин школаны юбилей гюнюнде районну башчысы Жамболат Салавовну атындан да къутлама ва ону тапшуруву булан, оьтген заманда гёрмекли даражалагъа етишген муаллимлеге гьюрметлев грамоталар тапшурма сюемен.


Сагьнагъа школада биринчи орта билим алып чыкъгъан «Ёлдаш» газетни бёлюгюню редактору Абдулманап Гьамзаев ва Вагьап Вагьапов чакъырыла. Олар да жыйылгъанлагъа школа яшавундан къужурлу хабарлар айтды ва юбилей булан къутлады.


Шолай да, шатлыкъда жыйылгъанланы къутлады ва савгъатлар тапшурду Хасавюрт районну депутатларыны жыйыныны председатели Марат Ахаев, районну билим беривюню профсоюз бёлюгюню ёлбашчысы Къалсын Акъгёзов, районну билим берив управлениесини начальнигини орунбасары Айвар Маметов, ерли шаир Нурипат Керимова, алим, филология илмуланы профессору Арсен Акъбиев, Дагъыстанны халкъ шаири Агьмат Жачаев, ерли хозяйствону ёлбашчысы Байтази Арсланханов, «Къумукъ тюз» газетни баш редактору Гёгюрчюн Атаева, иш булан таъмин этив центрны директору Исмайыл Даниялов.МУАЛЛИМЛЕНИ КЪЫЙЫНЫ УНУТУЛМАЙШколада билим беривню кюрчюсюн салгъанланы атлары унутулмай. Оланы гьакъында айры-айры стендлер этилинген. Байрам гюн залны бир тамы да бош тюгюл эди, айланып салынгъан суратларда школада кёп йыллар ишлеген ва гьали гечинген муаллимлени суратлары булангъы стендлер бар. Шоланы гьарисини тюбюне язма исси сёзлер де табылгъан. Шоланы арасында Абдулкъадир Тулпаровну аты айрыча айтыла. Ол 1927-нчи йылда тувгъан ва юртда биринчи оьр билим алгъан. 1958-нчи йылда ол директор болуп ишлеген ва 1965-нчи йыл гечинген. Ону ёлун къызы давам этген.


Гьалиги школаны къурувда ерли хозяйствону ёлбашчысы, Октябр инкъылап ва Загьмат Къызыл Байракъ орденлени кавалери Бийсолтан Ахаев айрыча къасткъылгъан. Школагъа ону аты тагъылгъаны да негьакъ тюгюлдюр. Жыйында ону уланыны къызы Салимахан Ахаева да, ол оьзю де школада муаллим болуп ишлей, сёйледи ва уллатасыны абурун сёнме къоймайгъаны учун баракалла билдирди.ЯШАВДА ЕРИН ТАПГЪАНЛАР – ШКОЛАНЫ ВА ЮРТНУ ОЬКТЕМЛИГИШолай да, школада юртдан чыкъгъан алимлер Солтанмурат ва Арсен Акъбиевлени, Надирпаша Сотавовну – илмуланы докторлары, Айшат Акъаева – ДГПУ-ну дарс беривчюсю, филология илмуланы доктору, тарихи, биология, экономика, педагогика, юрт хозяйство илмуланы кандидатлары Хадият Азизова, Жамалутдин Магьамматов, Рамазан Сайитов, Абдулмуслим Темирханов ва Руслан Канаев йимик илмуланы кандидатларыны атлары уллу гьюрмет булан эсгериле.


Байрамны барышында ерли школаны охувчулары шиърулар айтды, йырлар йырлады ва масхара гёрюнюшлер гёрсетди. Шолай да, шатлыкъны барышында жыйылгъанланы оьзлени янгы йырлары булан Дагъыстанны ат къазангъан артистлери Латип Шайипов, Солтанат Атаева, Зарема Ибрагьимова, Айшат Бийгишиева, йыравлар Иса Багьавов, Билал Ибрагьимов ва Мадина Авторханова таныш этдилер.


90 йыл аз заман тюгюл. Шо заманны ичинде школада бир де токъталмай билим берив ва тарбиялав чаралар да оьтгерилгенни эсгерсек, ону маънасы дагъы да арта. Айрыча ерге салынгъан столда школаны гьар он йылына багъышлап бир майчыракъ якъды, онунчусун буса жы­йып къойдулар, неге тюгюл де гележек 10 йылдан школаны 100 йыллыгъын этме тюшежек. Шо байрамда да шу яхшылыкъгъа гелгенлер ортакъчылыкъ этмек ёралды. Шолай болма да болсун!!!


СУРАТЛАРДА: Боташюрт орта школаны 90 йыллыкъ юбилейинден гёрюнюшлер.

Количество показов: 367
10.11.2017 10:00

Возврат к списку


Добавить комментарий

AlfaSystems massmedia K3FN2SA
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Бесплатный анализ сайта