Республиканская еженедельная общественно-
политическая газета «Ёлдаш» (Спутник)
Меню YOLDASH.news МаълуматларКъайгъырыш КъутлавларDAG.newsНовостиИнтервьюАнонс книгIn memoriamГод культуры безопасности "Времена"ИнфоблокПолитикаИсторияКультураЛюди и время НаукаАчыкъ сёзАналитикаЖамиятПолитика.ЭкономикаБаянлыкъДин ва яшавЖамият низамИлмуTürk dünyasi Савлукъ ЭкологияЮртлар ва юртлуларЯшёрюмлер МаълуматАнтитеррорБирев де унутулмагъан...СапарМаданиятАдабиятКультура ожакъларБилимИнчесаният Къумукъ тилМасхараларТеатрЯшланы дюньясы Спорт Единоборства Развитие спортаФК «Анжи» СоревнованияМедиасфераО газетеО сайтеСМИВнимание! Конкурсы!Наши партнерыНаши спонсорыСотрудникиАвторыАфишаГалереяРекламаЮбилейный номер
Республиканская еженедельная общественно-
политическая газета «Ёлдаш» (Спутник)

... Адам оьлсе, аты къала          Осман 1957-нчи йыл ата юртунда яхшы къыйматлар булан школаны битдирген. Шо йылдан тутуп билимли уланны бухгалтер, сонг инспектор этип банкгъа ишлемеге ала. Охувун узатмагъа къаст этип, Осман Османов 1959-нчу йылда Ростовдагъы физика-математика институтуна охума тюше. Оьр охув ожакъны яхшы къыйматлар булан тамамлагъан сонг, пагьмулу студент 1964-нчю йылда Ленинград шагьарны финанс-экономика институтуну аспирантурасында охувун узата. Аспирантураны да тамамлап, 1967-нчи йылда экономика илмуланы кандидаты деген алим атгъа Къарабудагъгент районда биринчилерден болуп ес болгъан. Шо йылдан башлап Осман Османов Дагъыстан юрт хозяйство институтунда ишлемеге башлай.

             Юрт хозяйство тармакъгъа билимли касбучулар герекли болуп, 1969-нчу йылда районну ёлбашчылары ону «Манасгент» совхозну баш экономистини къуллугъуна чакъыра. Осман Османовну бажарывлу экономика ёлбашчылыгъыны натижасында юзюмчюлюк совхоз инг гелимли хозяйстволардан бири бола.

           Узакъ къалмайлы, экономистни ишини натижаларын гёргенде, ону районну юрт хозяйство управлениесини ёлбашчысы этип белгилей. Шо къуллукъда да Осман Османов уьстюнлю кюйде 1979-нчу йыл болгъунча чалышгъан. Шо йыл ону «Паравул» совхозну председатели этип йиберген. Кёп тюрлю белгилеге гёре артда къалагъан совхоз Осман Османов ёлбашчылыкъ этеген 3 йылны ичинде мол тюшюм болдурагъан хозяйстволардан бири бола.

           Шо йылларда ону булан ишлеген иш ёлдашлары айтгъан кюйде, Осман Абдурагьманович загьматчыны къыйынын-тынчын англайгъан адам болгъан. Шону булан бирче яшлар бавуну, школаны, медпунктну ишини гьаман гьайында тургъан. Неге тюгюл, ишни натижасы ишлейген халкъны яшайгъан къайдасындан гьасил болагъанны англагъан. Ону гьаракаты булан Паравулну янгы планларына сув, табии газ тартылгъан.

       Белгили болгъаны йимик, о девюрде партияны буйругъундан чыкъмагъа биревню де ихтияры болмагъан. Шолай, 1984-нчю йылда партияны райкомуну къарары булан Осман Османовну 22 партсъездни атындагъы Къакъашура колхозгъа ёлбашчы этип йибере. Бютюн Дагъыстангъа аты айтылгъан колхозну иши шо заман бир тюрлю шартлагъа гёре осаллашгъан болгъан.

         Осман Османов оьзюню бай сынавун да, алим гьисапда терен билимин де къоллап, 2 йылны ичинде колхозну алдынлы ерине чыгъармагъа бажаргъан. 1986-нчы йыл колхоз алдынлы хозяйство гьисапда оьр пачалыкъ савгъатлагъа да ес бола.

          Ишчи халкъны яшавун биринчилей гёз алгъа тутуп, гьайлы ёлбашчыны къарарына гёре колхозну харжына янгы школа къурула, юртда онгайлыкълар болдурула. Юртну халкъы гьали де Осман Османовну атын шо саялы уллу гьюрмет булан эсгере.

     Пагьмулу ёлбашчыны ишине тийишли багьа берип,1990-нчы йылда Осман Абдурагьмановични юрт хозяйство министрини биринчи заместителини къуллугъуна белгилей. Шо къуллукъда ол пенсиягъа чыкъгъынча ишлеп де турду. Ёлбашчылыкъ ишни кютегенде де Осман Османов юрт ерлерде яшайгъанланы, оланы социал якъдан таъмин этмекни, яшавун онгайлашдырмакъны гьа­йын этип тургъаны белгили.

         Шо йылларда Осман Абдурагьманович Дагъыстан юрт хозяйство институтуну «Управление АПК» кафедрасыны ёлбашчысы болуп чакъырыла. Оьзюню бай сынаву булан Осман Османов Дагъыстанны гьар еринден гелген студентлеге оьзюню сынавун берме къаст эте. Кёпню гёрген, кёп ишлеген адам 11 йылны узагъында студентлер юрт хозяйство тармакъны мекенли касбучулары болсун деп чалыша.

        Макъаланы язма башлагъынча Магьаммат Жамболатовну атындагъы юрт хозяйство институтгъа гелдик. О замангъы иш ёлдашлары, биз Осман Османовну гьа­къында язмагъа сюегенни билгенде, бары да жыйылды. Биринден-бири алып дегенлей, олар оьзлени иш ёлдашыны гьакъында кёп арив сёзлер айтдылар. «Осман сабур-саламат, ишин оьр къайдада юрютюп бажарагъан, абургьа-сыйгъа лайыкълы адам эди. Исси юреги ва шат иржайыву булан ол адамланы оьзюне бир тамаша тартма болду. Осман уллу булан да, гиччи булан да бир кюйде къыйышып болагъан адам эди. Тынг­ламагъа да, тынглатмагъа да ону йимик уста гишини аз гёргенбиз», – деди олар.

        Гьар не къуллукъда ишлесе де, Осман Османов ишине берилип, халкъны яшавун яхшылашдырывну гёз алгъа тутуп, оьзюню гьаракаты булан оьр натижалагъа етишди демеге ярай. Замандашлары эсгереген кюйде, ол этген ишинден, адамгъа этген яхшылыкъдан сююнюп, оьзюне къатты талаплар да салып, шо талаплагъа гёре яшавун къуруп яшагъан адам.

         Осман Османов жамият ишлерден де бир де баш къачырмагъан, районну жамият яшавунда актив кюйде ортакъчылыкъ этген. Ол 5 йылны узагъында район советини жы­йыныны депутаты болуп тургъан. Дагъыстан Республиканы биринчи Халкъ Жыйыныны депутаты да болгъан. Осман Османов ишлеген еринде, халкъ арада, элинде болуп тура­гъан агьвалатланы бирисини сама да къырыйындан оьтюп гетмейли, оьзюню халкъыны ва уллу элини насибин, талайын артдырмакъ учун къаст этген.

          Кёп йылланы узагъындагъы къайратлы, натижалы загьматы саялы Осман Османов оьр атлагъа ес болгъан. 1982- нчи йылда огъар «Знак почёта» деген орден тапшурулгъан. Осман Османовгъа 1997-нчи йылда Дагъыстан Пачалыкъ савгъаты тапшурулгъан, 1999-нчу йылда буса ол «Россия Федерациясыны ат къазангъан экономисти» деген атгъа ес болгъан.

       Осман Абдурагьманович уьягьлюсю Гюлжагьан булан бирге 3 яшны оьсдюрген ва тарбиялагъан. Гьариси яшавда оьз ерин табып, оьз авлетлерине атасы уьйретген къайдада тарбия берип яшап туралар.

       Иш булан чыныкъгъан саялыдыр, Осман Абдурагьмановични уллу оьмюрде де яхшы савлугъу да, сав гьакъылы да бар эди. Тек къадар адамлардан гьасили тюгюл дагъы… Гьали ол герти дюньягъа гёчгенли, 5 йыл тамамлана.

         Къумукъланы «Ат оьлсе, ери къала, адам оьлсе, аты къала» деген бир тизив айтыву бар. Осман Османов да оьзюню артындан таза атын да, гьалал ишлерин де къоюп гетген.

          Бу йыл Къарабудагъгент районну 80 йыллыкъ юбилейи белгилене. Янгыз районну тюгюл, бютюн республиканы яшавунда оьз атын оьр этген адамланы атлары арагъа чыкъма герек, булай адамланы яшаву оьсюп гелеген наслугъа уьлгю болмагъа тюше.


Р. МУСАЕВА.

СУРАТДА: Осман Османов.


Количество показов: 763
13.03.2015 19:59

Возврат к списку


Добавить комментарий

AlfaSystems massmedia K3FN2SA
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Бесплатный анализ сайта