Республиканская еженедельная общественно-
политическая газета «Ёлдаш» (Спутник)
Меню YOLDASH.news МаълуматларКъайгъырыш КъутлавларDAG.newsВ ДагестанеВ РоссииИнтервьюВ миреНа КавказеГлава РДНародное СобраниеПравительствоМинистерства и ведомства Муниципалитеты In memoriamНовости спортаГод культуры безопасности Выборы - 2018ЧЕ-2018 Kaspeuro2018"Времена"ИнфоблокПолитикаИсторияКультураЛюди и время НаукаНовые книгиАчыкъ сёзАналитикаЖамиятПолитика.ЭкономикаБаянлыкъДин ва яшавЖамият низамИлмуTürk dünyasi Савлукъ ЭкологияЮртлар ва юртлуларЯшёрюмлер МаълуматАнтитеррорБирев де унутулмагъан...СапарМаданиятАдабиятКультура ожакъларБилимИнчесаният Къумукъ тилКроссвордМасхараларТеатрЯнгы китапларЯшланы дюньясы Спорт ярышларЕдиноборства Развитие спортаСоревнованияФК «Анжи» МедиасфераО газетеО сайтеСМИФото дняНаши партнерыНаши спонсорыСотрудникиНаши авторыАфишаГалереяРекламаЮбилейный номер
Республиканская еженедельная общественно-
политическая газета «Ёлдаш» (Спутник)
«... Ял алмагъа чола ёкъ»

«... Ял алмагъа чола ёкъ»


2017-нчи йылны гюзю, сонг буса къыш айлары янгурлу, къарлы болмады. Гьаваланы иссилиги буса гюзлюклени чачывгъа гьазирлик этивде юрт хозяйство къуллукъчулагъа хыйлы пуршавлукълар яратды. Айтагъаным, исси гюнлер орулгъан авлакъланы тез къатдыртды, топуракълагъа сабан салыв ишлени артгъа тартды. Натижада, чачывну болжаллары узатылды, артгъа тюшдю.


Булай гьал авлакъчыланы ишлерин четимлешдирди. 2017–2018-нчи йылланы къышыны четим геливю чачывну юрюшюн дагъы да бузду. Биз билеген кюйде, гюзлюклени майданлары кемиди, сан яны да алдагъы йыллардан эсе осал болуп чыкъды. Не болса да, нечик болса да, оьсдюрюлген тюшюмню къайтарывну заманы етишди...


 

Репортаж


 

Июн айны 25-нде районда инг уллулардан гьисапланагъан «Къаягент» деген пачалыкъ унитар предприятие биринчилерден болуп гюзлюклени оруп, ашлыкъланы къайтарыв кампанияны башлады.


«Кавказ» федерал ёлдан ­Янгыкъаягентге барагъан бутакъны боюндагъы «Талликъ» участкагъа биз етишгенде, сагьат 10-гъа ярым эди. Иссилик 25 градусдан айлана. Шогъар да къарамайлы, механизаторлар, ишчилер загьмат гьаракатда. «Нива» комбайн оькюрюп ишлей. Орулагъан авлакъдабыз. Предприятиени директору Магьамматшакир Алибеков, баш агроному Илмутдин Шихалиев, баш инженери Дагьир Алавов, загьматчыланы якълав, хаталардан адамланы сакълав ишлеге жаваплы инженер Магьамматамин Къазылов гюзлюклени орувгъа байлавлу тапшурувгъа гёре этилген ишлеге, будайны орувгъа етишгенлигине байлавлу къыймат бердилер. Къысгъача айтгъанда, орув кампаниягъа ёл берилди.


– Бу йыл гюзлюк будайлар 178 гектаргъа чачылгъан, – дей хозяйствону баш агроному Илмутдин Шихалиев. – Гьава шартлагъа гёре чачывланы майданын артдырмагъа бажарылмады. Аз болса да, авлакъчылар йылны боюнда гьаракат этип чалышдылар. Хыйлы загьмат тёгюп, йылны узагъында оьсдюрген гелимибизни тас этмеге болмайбыз. Май айны 30-нда директор гюзлюклени орувгъа байлавлу буйрукъгъа къол салды. Къурулгъан графикге гёре ашлыкъ къайтарыв компанияны 15-20 гюнден тамамлама къастыбыз бар. Гьар бёлюк оьз ишин биле ва жаваплы янаша. Ишлер артгъа тартылса, тас этивлери артагъанын хозяйствону касбучулары, ишчилер де яхшы билелер.
Комбайнны юрютеген Басыр Абдуллабеков да – сынавлу касбучу.    

    

–Ашлыкъ къайтарывда ортакъчылыкъ этегеним 17-нчи гезик, – дей ол. – Ишибиз эртен сагьат алтыларда тергев ва увакъ-тюек ремонт ишлер булан башлана ва ахшам сегизлеге тамамлана.


–Ишибиз де, ашыбыз да, гьатта юхубуз да шу авлакъда, – деп лакъы­рыбызгъа къошула шофёрлар Руслан ва Шагьмурат Захаевлер де. –Шолай ишлемесек, хозяйствону ишлери алгъа юрюмес, авлетлерибизни де берекети артмас.


Комбайнны гьар юрюшю гюзлюк будайланы 8 метр генгин ала. Авлакъ ачылып юрюй. Комбайнлардан къайры ишге ашлыкъ ташыйгъан эки машин, тайлар къысагъан прес-подборщик де къуршалгъан. Техниканы ишлетегенлени, салам юклейгенлени санаву 10 адамдан айлангъан. Ашлыкъ къайтарывну графиги бузулмасын учун, мунда алданокъ бары да чаралар гёрюлген. Иш гюн 10-12 сагьат узатыла. Техникагъа къуллукъ этеген , салам тайланы юклейген бригаданы ишчилери гьаракатын артдыра. Комбайнерлеге йимик олагъа да тюшаш ишлер юрюлеген авлакъгъа етишдириле.


Арадан бир сагьат да оьтмей, биринчи машин ашлыкъны инныргъа алып гетди. Машинге комбайнны 2 бункер бюртюгю ерлеше. Шофёрлар авлакъчылыкъ ишдеги къурдашларындан бир де артда къалмай. Юкленеген ашлыкъны «чачмай-тёкмей» дегенлей, инныргъа тез етишдирип къайта. Бугюнге буланы ишине сёз ёкъ.


Гюзлюклер орулагъан авлакъларда йимик, иннырда да иш къайнай. Ашлыкъны етишдирген машинлерден тёгюлеген ашлыкъ оьлчене, гьисапгъа алына, иннырдагъы ашлыкъ тёбелени артдыра. Гётерилеген чанггъа да къарамайлы, иннырдагъы ишчилер гьаракат этип будайланы тазалай. Сонг да, сайламлы бюртюклени бир пайы янгы йылны чачыву учун айырыла, осалы гьайван фермагъа ем гьисапда йиберилежек.


Биз лакъыр эте туруп, инныргъа предприятиени директору Магьамматшакир Алибеков да гелди. Хозяйствогъа ёлбашчылыкъ этегени кёп болмаса да, Магьамматшакир Нажмутдинович предприятиеде 1985-нчи йылдан берли ишлей. Хозяйствону гьалын теренден биле, ишчилени, касбучуланы тезден яхшы таный.


– Ишлени къыставлу вакътиси гелди. Силос салыв, бичен чалыв ишлени арты булан гюзлюклени къайтарыв кампания башланды, – дей Магьамматшакир Нажмутдинович. – Орувну арты булан топуракъны сюрме башлайбыз. Алдагъы йылны кемчиликлерин такрарлама сюймейбиз. Гюзлюк­лени орув кампания булан бирге юзюм бавлардагъы ишлерибиз де янаша юрюле. Юзюмлюклеге дарман себиле, борлаланы тюплери чёп отлардан тазалана... Узакъ къалмай татли емишни къайтарыв кампания да башланажакъ. Бизге токътамагъа, ял алмагъа чола ёкъ. Бугюнге гюзлюк будайланы орув, ашлыкъ къайтарыв ишлерибиз яман бармай. Ишлени барышына разибиз. Авлакъларыбызны гьар гектарындан орта гьисапда 20 центнер будай къаравуллайбыз.


Предприятиени инныры онгайлы майданда ерлешген. Гюзлюклер чачылгъан авлакъланы кёплери къолунгну аясында йимик гёрюне. Чалыв битген авлакъларда биз бугюн ер сюреген К-700 тракторланы да гёрдюк. Шо да директор айтагъан сёзлени гертиледи. Авлакъ ишлер токътавсуз юрюле.. Ашлыкъланы къайтарыв кампания да къурулгъан графикге гёре тамамланажагъына шеклик этмеге тюшмей.Количество показов: 197
29.06.2018 15:30

Возврат к списку

AlfaSystems massmedia K3FN2SA
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Бесплатный анализ сайта