Республиканская еженедельная общественно-
политическая газета «Ёлдаш» (Спутник)
Меню YOLDASH.news МаълуматларКъайгъырыш КъутлавларDAG.newsНовостиИнтервьюАнонс книгIn memoriamГод культуры безопасности "Времена"ИнфоблокПолитикаИсторияКультураЛюди и время НаукаАчыкъ сёзАналитикаЖамиятПолитика.ЭкономикаБаянлыкъДин ва яшавЖамият низамИлмуTürk dünyasi Савлукъ ЭкологияЮртлар ва юртлуларЯшёрюмлер МаълуматАнтитеррорБирев де унутулмагъан...СапарМаданиятАдабиятКультура ожакъларБилимИнчесаният Къумукъ тилМасхараларТеатрЯшланы дюньясы Спорт Единоборства Развитие спортаФК «Анжи» СоревнованияМедиасфераО газетеО сайтеСМИВнимание! Конкурсы!Наши партнерыНаши спонсорыСотрудникиАвторыАфишаГалереяРекламаЮбилейный номер
Республиканская еженедельная общественно-
политическая газета «Ёлдаш» (Спутник)

Янгы умутлар булан...

Янгы умутлар булан...

Олимпия оюнларына яшланы ва оьрюм яшланы гьазирлейген Къаягент юртдагъы спорт школаны тутушуп ябушув булан машгъул кочапларыны ва оланы тарбиялайгъан тренерлерини уьстюнлюклери савлай Дагъыстангъа белгили. Артдагъы 20 йылны ичинде школа тутушуп ябушувну 22 устасын гьазирлеген.  Оланы арасында спортну ат къазангъан устасы Нариман Исрапилов, спортну халкъара устасы Ильяс Бекболатов ва оьзгелери де бар. Яшёрюмлер де олагъа ошамагъа сююп, артын таптап гелелер. Шоланы бириси Сайпулла Алиболатов гьисаплана.


Сайпулланы  халчадагъы тутушувларына тергев берегеним 5-6 йыллар да боладыр. Артыкъ сёзю ёкъ, саламат улан. 2016-нчи йылда ол яшёрюмлени арасында Россияда ва Европада экинчи ерлеге ес болмагъа бажарды. Ишлеримни къыставуллугъу себеп болуп, гетген йыл огъар тергев этмей къалдым. 2017-нчи йылны октябр айында ону аты республиканы маълумат къуралларында янгыдан гётерилди, сонг эки айны узагъында бир нече гезик дагъы да айтылды.


Ону гьакъында дагъы да мекенли билмек, «Ёлдашны» охувчуларына, спортну сюегенлеге яш кочапны яшавун, муратларын суратламакъ учун артдагъы гюнлерде Алиболатовланы агьлюсюнде болдум. Сайпулланы атасы Гьавлютдин,  анасы Зугьра арив къаршыладылар. Уьягьлюню, уьч де уланъяшларыны, спортну гьакъында сёз болду.


– Сайпулла – яшланы арасында лап гиччиси, – деп сёзюн башлады Гьавлютдин. –Уланларыбызны къайсы да загьматгъа тез уьйренген. Бизин юртда ишсюймеслени, айсениликге ёл берегенлени абуру ёкъ. Шону учун яшларыбызны гиччиден гьар не ишни де кютмеге уьйретебиз, – дей атасы.


Гьавлютдин герти айта. Къаягентлилени загьмат уьстюнлюклери де савлай Дагъыстангъа белгили. Артдагъы 10-15 йыл оланы кочаплары Нариман Исрапилов, Ильяс Бекболатов ва оьзгелери Россияны, Европаны, дюньяны халчаларында етишген уьстюнлюклери дагъы да бек белгили.  Тутушуп ябушувну оьсдюрювде юртда кёп ишлер этилген. Янгыз спортчуланы шартларын яхшылашдырыв масъалагъа тергев осал кюйде къалгъан. Пачалыкъ, муниципал къурулувлардан, къурумлардан умут уьзюп, къаягентлилер 2017-нчи йылда оьз гючлерине таянып, акъча маялар да жыйып, спортчу яшлагъа янгы спортзал къурмагъа башлагъан. Къурувчуланы башын тутгъанланы бириси – Гьавлютдин. Бу янгы йылны гюз айларына спортзал ишге гийирилежегине умут бар.


Гьавлютдин булан лакъырлаша туруп, башлап къаршымдагъы тамгъа илинген медалланы, ердеги кубокланы эс де этмедим. Амма оланы кёплюгюн гёрген сонг, кимникидир деп сорамай да болмадым. Ачылгъан эшикни тавушуна бурулгъан Гьавлютдин, иржайып: «Гирген уланыбызники», –деди. Бизин къаравулламагъан Сайпулла уялгъандай болду, саламлашды ва яныбызда олтурду. 


–Шу савгъатланы нечик  къазанмагъа болдунг?  – деп сорайман огъар.


– Тутушуп ябушувну залына мен 8 йыл битгенде аякъ басдым. Чемпион болмагъа, медаллар, кубоклар, грамоталар къазанмагъа, къолгъа тутмагъа къайсы яш сюймей?!  Сонг да, Нариман Исрапилов –  мени ана янымдан  зукъарим, Жалиловлар, Даниял Маликов  – ата тухумларым. Оланы уьстюнлюклери гьакъда гиччиден берли эшитгенмен, савгъатларына да кёп керенлер тутуп къарагъанман. Халчагъа геливюм де, балики, кёбюсю гьалда оланы уьстюнлюклери булан байлавлудур.


– Сайпулла, бизин артдагъы ёлугъу­вубуз 2016-нчы йыл сен яшёрюмлени арасында Европа ярышларында 2-нчи ер къазанып къайтгъан сонг болгъан эди. 2017-нчи йыл нечик гетди?


– Йыл яман башланмады. Январны 21– 22-синде Хасавюртда оьрюм яшланы арасында А.Карапетянны, М.Рамазановну эсделигине багъышлангъан Дагъыстан ярышлары оьтгерилди. Хасавюртлу, магьачкъалалы ва оьзге ерлерден гючлю дагъыстанлы яшланы арасында мен уьчюнчю, къурдашым Абдулкъадыр Дадашев экинчи ерлеге ес болдукъ.


–Октябрде Хасавюртдан шат хабар гелди. Сени суратынгны дюньяны чемпиону М. Къазимагьамматовну, А. Медведни савгъатларына ес болмакъ учун юрюлген халкъара ярышларын утгъан М. Къурамагьамматовну яныннда гёрдюк. Ярышлар гьакъда не айтмагъа боласан?


– Хасавюртда болгъан халкъара ярышлары кёп гючлю кочапланы жыйды. Биринчи ёлугъувда адыгейли кочап А.Шокумовну 6:0 санав булан утдум. Экинчи ёлугъувумда М.Къурамагьамматовдан очколагъа утулдум. Уьчюнчю ер учунгъу тутушувларда магьачкъалалы З.Абдуразакъовдан ва къабартылы А.Закуевден уьст болдум.  Шо мени 3-нчю ерге чыгъарды. Эки жума арадан гетип, оьрюм яшланы арасында Москваны кубогун къазанмакъ учунгъу ярышларда ортакъчылыкъ этдим. 74 кило авурлукъда дёртевню утуп, биринчи ерни къазандым.


– Сайпулла, оланы арты булан сен ноябрни 6-сында  М.Гьайдаровну савгъатларына ес болмакъ, 16-19 ноябрде оьрюм яшланы арасында Россияны чемпионатында да ортакъчылыкъ этдинг.  Гючлеринг етишдими?


– Енгил чи болмады. Гьайдаровну  ярышларында 74 кило авурлукъда 25 кочап жыйылды. Биринчи халчагъа чы­гъывум Европаны чемпиону, Олимпия оюнларында 3-нчю болгъан азербайжанлы кочап Гьасанов булан болду. Мекенли гьазирлик гёрмегеним себеп болуп, огъар 4:8 санав булан утулдум. Сонг жыйылдым. 3-нчю ерге гётерилмеге бажардым.


16–19-нчу ноябрде Хасавюртда оьрюм яшланы арасында Россияны чемпионаты да оьтгерилди. 4 ёлугъувну утмагъа болдум. Биринчи ер учун тутушмагъа чыкъдым.  Алда уьч гезик утгъан адыгейли кочап Шокумовгъа хапарсыздан утдурдум.


– Балики, енгил утарман деп эсинге гелгендир?


– Олай болмагъа да ярай. Гьар заман жыйылып, сакъ тутушмагъа герек. Шону гьали яхшы билемен.


–Сайпулла, алда 2018-нчи йыл. Алгъа салынгъан борчлар, умутлар нечикдир?


–Алдагъы йылда йимик. Январны орталарында Каспийскиде оьрюм яшланы арасында Дагъыстанны ярышлары, сонг СКФО-ну, Россияны  ярышлары оьтгерилежек.  Шолагъа гьазирленебиз.


–Савлукъ, ругь якъдан гьазирлик нечикдир?


–Лап яхшы. Гьар гюн эки керен залгъа юрюйбиз.


–Къатты уланлар да бардыр? Оланы атларын айт?


– Шо гьакъда рагьатсызланма тюшмей, яшлар етише. Ильяс Бекболатов, Шихсайит Жалилов, Иса Шапиев, оьрюм яшлардан Гьамзат Дадаев ва башгъалары инамлыкъ тувдура.


– Сайпулла, яшёрюмлер нечикдир?


–Умут этердей яхшы яш кочаплар бар. Мисал учун, Абдулкъадыр Дадашев, Шапи Гьажиев, Бийсолтан Арсланов, Гьамзат Дадаев, Элдар Халимбеков ва оьзгелери яхшы гьаракат эте.


– Халчадагъы биринчи абатларынг къайсы тренер булан байлавлудур?


–8 йыллыкъ чагъымда залгъа гелдим ва Загьир Керимхановгъа язылдым. Талаплы, къатты, билимли тренер. Ол мени тутушуп ябушувну сырларына уьйретди.  Уллу болгъан сонг Магьаммат Магьамматовну алдында тарбиялана­гъан яшлагъа къошулдум.  Ол мени бугюнгю тренерим гьисаплана.


–Магьаммат Хасболатовични кочап­ларыны уьс­тюнлюклери яхшы белгили. Ол уллулар булан машгъул. Гиччилени ишлери нечикдир? Исрапиловну, Бекболатовну орнун тутмагъа болажакъ  яшлар оьсеми?


–Бу суалгъа жавап берме тынч тюгюл. Яхшы кочапланы оьсдюрмек учун, сынавлу тренерлер ва къасткъылып, оьр натижалар гёрсетмеге гьаракат этип ишлейген яшлар тарыкъ. Сонг да, гьар авурлукъда биринчи ер къазанмакъ учун тер тёгюп чалышагъан яшлар да тарыкъ. Эгер ишлер шулай салынса, уьстюнлюк­лер де болур деп эсиме геле.  Пагьмулар бар. Оланы табып къоймай, тер тёгюп ишлетмеге де борчлубуз.


– Охувунг нечикдир?


– Яман тюгюл. Дагъыстан университетни Избербаш шагьардагъы филиалыны экономика факультетинде охуйман.


–Сайпулла, айып этме, бирдагъы суал. Аркъатаявунг нечикдир?


– Нечакъы да яхшы, къатты. Атам, анам, уллу къардашларым даим кёмек­леше. Оланы гьаракаты булан ашавум, яшавум, ял алывум тийишли даражада юрюле. Залдагъы ишлерибиз, ярышларда ортакъчылыкъ этив масъалалар тюз салынгъан ва чечиле. Олар булан тренерлерибиз машгъул.


– 2018-нчи йыл янгы башланды. Дагъыстанны, Россияны, Европаны, Дюньяны халчаларында уьстюнлюк­лер ёрайман.


– Савболугъуз. Сизге де савлукъ, ишигизде уьстюнлюклер ёрайман.


Магьамматрасул ИБРАГЬИМОВ.

Къаягент район.Количество показов: 613
19.01.2018 00:00

Возврат к списку


Добавить комментарий

AlfaSystems massmedia K3FN2SA
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Бесплатный анализ сайта