XML имеет неверный формат

"ЁЛДАШ" ГАЗЕТ


Дербентде Навруз байрам чаралар оьтгериле


          2009-нчу йылны сентябр айындан башлап, Навруз байрам ЮНЕСКО-ну маданият варислигини списогуна да гийирилген. Дагъыстанда Навруз байрамгъа кёбюсю гьалда къыбла районларда яхшы агьамият ва тергев берилип, милли байрам гьисапда оьтгериле.

         Муна бу йыл да Дербент шагьарда март айны 15-нден башлап, Навруз байрамгъа гьазирлик гёрмеге, алданокъ маданият чаралар оьтгерилме башлагъан. Дербент шагьарда Нарын-Къаланы алдында Навруз байрамгъа байлавлу чараларда Азербайжан, Лезги, Табасаран театрланы артистлери, Дагъыстан бийивлени «Каспий» деген пачалыкъ ансамбли, маданиятны ва билим беривню Дагъыстан академиясыны, музыкалы училищени студентлери концерт гёрсетген.

         Байрамны ортакъчыларын музей-заповедникни директору Али Ибрагьимов къутлай тутуп, жыйылгъанланы бу гюнлер тереклер орнатма чакъыргъан. Байрам чараларда ортакъчылыкъ этегенлеге Нарын-Къаланы алдында уллу самоварлардан чай берилген.

    Навруз байрамгъа байлавлу чаралар Дербент шагьарда ва Дербент районну юртларында март айны 21-не ерли узатылажакъ.


ДР-ни маданият министерлигини прес-къуллугъу.

Количество показов: 348
20.03.2015 15:53
|
Рейтинг ()

Возврат к списку

Неверный информационный блок

  

AlfaSystems massmedia K3FN2SA