Республиканская еженедельная общественно-
политическая газета «Ёлдаш» (Спутник)
Меню YOLDASH.news МаълуматларКъайгъырыш КъутлавларDAG.newsНовостиИнтервьюАнонс книгIn memoriamГод культуры безопасности Нацпроекты в РДПамятные датыТеатры и кино"Времена"ИнфоблокПолитикаИсторияКультураЛюди и время НаукаАчыкъ сёзАналитикаЖамиятПолитика.ЭкономикаБаянлыкъДин ва яшавЖамият низамИлмуTürk dünyasi Савлукъ ЭкологияЮртлар ва юртлуларЯшёрюмлер МаълуматАнтитеррорБирев де унутулмагъан...СапарМаданиятАдабиятКультура ожакъларБилимИнчесаният Къумукъ тилМасхараларТеатрЯшланы дюньясы Спорт Единоборства Развитие спортаФК «Анжи» СоревнованияМедиасфераО газетеО сайтеСМИ БАННЕРЫ Наши партнерыНаши спонсорыСотрудникиАвторыАфишаГалереяРекламаЮбилейный номер
Республиканская еженедельная общественно-
политическая газета «Ёлдаш» (Спутник)

Бары да къуллукъ – бир «терезеден»

Бары да къуллукъ – бир «терезеден»


Гьалиден бир нече йыллар алда бир документ гьазирлей бусанг, кагъызларынгны да тутуп районгъа бара эдинг ва бир справканы алмакъ учун сав гюн ари-бери чабып турма тюше эди. Кёбюсю гезиклерде адам шондан инжип, къоюп да къоя эди. Шо да англашыла. Бир-бир муратлагъа етмек учун 13–15 справка тарыкъ бола. Шоланы жыйма жумалар гете. Шону учун да, башгъа пачалыкъланы сынавун да топлап, бизде де ватандашланы ва къурумланы кёп тюрлю къуллукъларын кютюв булан машгъул болагъан республика центр (МФЦ) къурулду.

Хасавюрт районда Дагъыстандагъы МФЦ-ни район бёлюгю 2015-нчи йыл гюзде ачылды. Оьтген 3 йылны ичинде не ишлер этилинген ва халкъланы талапларын кютмек учун МФЦ-де не имканлыкълар болдурулгъан? Биз шолай ва башгъа соравлар бермек учун Дагъыстан МФЦ-ни Хасавюрт райондагъы бёлюгюню ёлбашчысыны заместители Индира Атавова булан ёлукъдукъ.


–Уьч йыл янгы иш къурумну ёлгъа салмакъ учун аз заман деп гьисаплайман. Тек буса да биринчи гюнлерден башлап халкъны къуллукъларын кютювге тергевлю янашабыз. Халкъ башлап бизге инамсыз янаша эди буса да, гьали гьал алмашынгъан. Муниципал ва пачалыкъ къуллукъланы бир «терезеден» алма бажарылагъанны англагъанда, бизге гелегенлени санаву артды, бизге янашыв да башгъа болду. Гертиден де, «Мои документы» деп ат тагъылгъан центр – халкъланы талапларын кютеген ерге айлангъан. Шону учун да мунда адамлар бир тюгюл, бары да документлени бирге алма геле. Бирдагъы халкъ учун онгайлы затны айтма сюемен, о да мунда гезигин гёзлеп тыгъылып турмай. Гьар гелген адам электрон гезик булан къабул этиле.


Биз кютеген ишлени айтсам, олар кёп. Яш тувдуму, пенсиягъа чыгъамысан, уьйлер алма сюемисен, яшны яшлар бавуна салма сюемисен, паспортунгну тас этдингми, гьатта фамилиянгны алышдырма сюемисен – МФЦ-ге гелигиз. Бизин центр шо документлени гьазирлевде бары да кёмек­лени эте. «Не ишде де биз сизин яннавуругъуздабыз!» деген янашыв – бизин баш борчубуз.


–Сиз этеген къуллукълар нечик къайдада кютюле?


– Адамлагъа онгайлыкъ болсун учун бизин къуллугъубузну бир нече тюрлю къайдада кютебиз: электрон гезик, енгиллик­­лер булангъы гезик ва сайтгъа язылып. Тарыкъ болса, центрны къуллукъчусу арзагъа гёре адамны уьюне де барма бола. Эгер де адамгъа не документ тарыкъ буса да, ол арза берсе яда бизге бир керен гелсе бола. Къалгъан янын биз этебиз, демек, пачалыкъны янындан этилинеген къуллукъ ону янындан артыкъ аварасыз этиле. Шолай этсе, арачылыкъ юрютюп акъча алагъанлар тая, коррупциягъа тогъас салына.


Бир затны айтып къояйым, мисал учун, бирев ишге тюше буса, огъар такъсырланмагъаны учун справка тарыкъ. Шону учун адам ич ишлени бёлюгюне барып турмай, бизге геле, биз де шону аз заманны ичинде гьазирлеп беребиз.


–Сизин шолай ва башгъа идаралар булан бирге ишлемеге дыгъарларыгъыз бармы?


–Бизин ишибиз Федерал законгъа ва Россияны Гьукуматыны хас къарарларына гёре юрюле. Шонда бары да биз юрютме герек ишлер язылгъан. Дагъы да бизин ишибизни гьакъында mfcrtPru деген сайтда язылгъан.


–Хасавюрт районну МФЦ-синде нече адам ишлей ва адамлар къайсы масъалалагъа гёре кёп геле? Ишлейген адамларыгъыз етишеми?


– Бизин МФЦ-де бугюнлерде 400-ден де артыкъ къуллукъ кютюле. Шолай да, бир-бир иш къурумлар булан сёйлешивлер юрюлюп тура. Шо масъала чечилгенде, этеген къуллукъларыбыз дагъы да артажакъ. Ингдеси, бизин учун биринчи ерде – адамланы разилигин алмакъ, оланы инамлыгъын къазанмакъ. Ишлеме адамларыбыз етише, ишлени де толу кюйде кютебиз.


Аянлашдырмакъ учун айтайым, Дагъыстанда бары да МФЦ-лерде 1800 адам ишлей, бизин районда буса – 53. Янгыз оьтген йылны айтып къойсам да, 2017-нчи йылда бизин ишчилер 79 минг 653 къуллукъ кютген. Адамлар инг де кёп – паспорт алмакъ учун, социал ва топуракъ масъалалагъа, сатыв-алывгъа деп документлер гьазирлеме геле. Бизде 6 «терезе» ишлей, шолай «терезелер» районну 20 юртунда да бар. Шонда бизин операторларыбыз бизин булан аралыкъ юрюте туруп ерлерде къуллукъланы кюте. Юртларда ачмакълыгъыбызны маънасы да, адамлар шо къуллукъланы артыкъ харж чыгъармай, юртларында этсин деп къургъанбыз. Шону учун болма да ярай, бу йылны 11 айыны ичинде 103 минг 513 къуллукъну кютгенбиз.


–Сизде къуллукълар гьакъ берилип этилеми?


– МФЦ этеген къуллукълар бары да гьавайын, тек адамлар тёлейген хас гьакълар да бар. Алдагъы соравугъузгъа жавабымны бере туруп, оюмну узатма сюемен. Оьзбашына яда сабанчы хозяйстволар къуруп ишлеме сюегенлер кёп болуп тура. Шону учун да бизде гиччи ва орта далапчылыкъгъа этеген кёмеклерибизни артдырма сюебиз. «МФЦ –далапчылыкъ учун» деген хас программагъа гёре биз оланы 114 тюрлю къуллугъун битдиребиз. Шо да олагъа далапчылыкъ ишин ачмакъ учунгъу документлерден башлап, гьукуматны янында не кёмеклер этилегенге ерли бола. Бизин янгылыкъланы биз ерли маълумат къуралланы къоллап, халкъгъа аян этебиз.


–Баянлыкъны ахырында халкъгъа не ёравлар айтма сюер эдинг?


–МФЦ – пачалыкъны ва ватандашланы аралыкъларын болдурагъан янгы къайда. Гьали бир документ учун шагьарны ичиндеги иш къурумлагъа барып, ари-бери чабып турмай, бир ерден алма бола. Шону учун да биз халкъгъа, заманын артыкъ харжламай, къуллугъун бир ерге гелип битдиреген кюйде имканлыкълар яратма сюебиз. Ишибизни дагъы да яхшылашдырмакъ учун, оланы оюна да тынглайбыз ва рази болуп гетеген кюйде ишлеме къаст этебиз. Гелигиз, биз сизин къуллукъларыгъызны кютме гьар заманда да гьазирбиз.
Количество показов: 261
21.12.2018 15:30
Подписывайтесь на канал yoldash.ru в

Возврат к списку


Добавить комментарий

AlfaSystems massmedia K3FN2SA
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Бесплатный анализ сайта