Сетевое издание «ЁЛДАШ» (Спутник)
Меню YOLDASH.news МаълуматларКъайгъырыш Ажайып дюньяКъутлавларСыйлы зияратларDAG.newsНовостиИнтервьюАнонс книгIn memoriamГод культуры безопасности Кулинария.Рецепты.ЗОЖНацпроекты в РДПамятные датыТеатры и киноТуризм"Времена"ИнфоблокПолитикаИсторияКультураЛюди и время НаукаАчыкъ сёзАналитикаЖамиятПолитика.ЭкономикаБаянлыкъДин ва яшавЖамият низамИлмуTürk dünyasi Савлукъ ЭкологияЮртлар ва юртлуларЯшёрюмлер МаълуматАнтитеррорБирев де унутулмагъан...СапарМаданиятАдабиятКультура ожакъларБилимИнчесаният Къумукъ тилМасхараларТеатрЯшланы дюньясы Спорт Единоборства Развитие спортаФК «Анжи» СоревнованияМедиасфераО газетеО сайтеСМИ БАННЕРЫ Наши партнерыНаши спонсорыСотрудникиАвторыАфишаГалереяРекламаЮбилейный номер
Сетевое издание «Ёлдаш» (Спутник)

Юреклерде ачув уя тикмесин

Юреклерде ачув уя тикмесин        Гьажар Абдулзагьировна Къурбанова Гьажимажагьатюртда тувгъан. Новосельское юртда 8 класны битдирип, Хасавюртдагъы медучилищеге охума тюшген. 1968-нчи йылдан тутуп 1998-нчи йылгъа ерли яшланы поликлиникасында медсестра, артдагъы 11 йылны ичинде шагьар больницаны баш медсестрасы болуп ишлеп турду. Гьали шо больницаны яшланы хирургия бёлюгюне баш медсестра болуп чыкъгъанлы да бираз бола.


Дагъыстанны савлукъ сакълавуну отличниги, оьр даражалы медсестра, Дагъыстан Республиканы Гьюрметлев грамотасы булан савгъатлангъан. Агьлюде уьч къызны анасы. Ону булангъы лакъырлашывну охувчуланы тергевюне де беребиз.


 –Гьажар Абдулзагьировна, баш медсестра гьисапда сизге не йимик борчланы кютме тюше?


–Мени аслу борчум–больницада ишлейген бары да медсестраланы, санитаркаланы ишин, борчларын кютеген кююн тергемек. Больницаны ичинде ва тыш янында тазалыкъны болдурма да герекмен.


–Больницаны бугюнгю тазалыкъ янына нечик багьа бересиз?


–Яман тюгюл. Санитаркаларыбыз нечакъы да тазалыкъны сакълама къаст этелер. Тек тазалыкъны бир адам этип де, сакълап да болмай. Аврувлар, оланы артындан гелегенлер тазалыкъ болдурувгъа, неде тазалыкъны сакълавгъа агьамият бермей къоялар. Тазалыкъ гьар адамгъа, айрокъда аврувлагъа биринчи дарман экенни англама сюймейлер.


–Тазалыкъны болдурувдан къайры, сиз низам янына да жаваплысыз. О гьакъда не деп айтып боласыз?


–Бизде ишлейгенлени аслу яны юртлардан геле деп айтмагъа ярай. Шолайлыгъына да къарамайлы, олар ишге оьз заманында геле ва заманы битип гетелер. Тюзюн айтсам, мен шу ишге гиришгенли, низам гьакъда бир сёзюм де болмагъан. Неге тюгюл, бизин ишчилер гьариси оьз ишин биле ва кюте.


– Адамлар кёбюсю гьалда сизге не йимик масъалалар булан   геле?


–Бизде ишлейгенлерден эсе, мени уьс­тюме ят адамлар кёп геле. Айтагъаным, юртлардан гелген адамлар больницаны ичинде ёл алып болмай, кимни уьстюне барып сёйлежегин билмей айлана. Мен шолагъа барына да оьзюмню къолумдан гелеген къуллукъну этемен. Озокъда, иш уьстде тувулунагъан тюрлю-тюрлю масъалаланы да иш ёлдашларым рази къалар йимик чечмеге ёллар тапма къарайман.


–Аврувну гёрме гелгенлер больницаны ичине гирип болмай, терезеге, эшикге чаба туруп, бек гьасси бола. Юрт ерден гелгенлеге айрокъда къыйын, къайтып гетмеге де герек. Шо ишни яхшылашдырмакъ учун не йимик чаралар гёрюле?


–Больницаны гьар тамында аврувланы уьстюне нечеден нече болгъанча гирмеге къоягъаны гьакъда язылып илинген. Шо гьакъда чакъ-чакъда телевидениени берилишлеринде де айтыла. Тек юртдагъы адамлар заманны билмей гелип къалалар. Озокъда, биз биревню де гёрме къоймайбыз деп айтсакъ, тюз болмас. Уллу адамлар гелсе, биз ярайгъангъа-ярамайгъангъа къарамайлы, оланы мурадын битдирип йиберебиз.


Неге къоймайгъанны гьакъында айтсакъ: капельницалар, уколлар этилеген заманда аврувлагъа рагьатлыкъ тарыкъ бола. Бирдагъы янын айтсакъ, къырдан гелеген адам тюрлю-тюрлю инфекцияны гелтирмеклик бар. Сонг да, докторлагъа да, аврувлагъа да къавгъа, юрюш пайда бермейгени белгили. Шолар бары да ойлашылып тизилген низам булан юрюлсе, бизге де, аврувлагъа да, оланы гёрме гелегенлеге де тынч болар эди.


–Гьажар Абдулзагьировна, сизин алдыгъызда хыйлы адам ишлей. Гьар адамны юзю башгъа йимик, хасияты да башгъа бола. Оланы гьарисини юрегине ёл табып болмакъ тынч иш тюгюл. Ёлбашчыда не йимик хасиятлар болмагъа герек?


– Биринчилей–адамлыкъ. Неге тюгюл де, сен оьзюнгню башгъалардан оьр гёре бусанг, сагъа инаныв тая. Акъырып, къычырып, къоркъутуп айтгъанынгны этдиреген заманлар да гетген. Озокъда, сен арив сёйлеп тургъан сайын, башынга минмеге къарайгъанлар да ёлугъа. Бизин ишде «алтын орталыкъны» тапмагъа герек.


Оьзюнгню алдынгда ишлейгенлени англамагъа, къыйын-тынчын билип, къолдан гелеген кёмегингни этип ишлемеге тюше. Дагъы да аслусу – оьзюнг тюз, уьлгюлю ишлеме герексен. Сен олардан талап этеген низамны оьзюнг буза бусанг, натижасы болмай. Олар сагъа оьзюнге къара деп айтажакъ. Неде сени сёзюнге къулакъасмай, оьзлер этегенни этежек.


–Иш уьстде къыйынлыкълар да ёлукъмай къалмайдыр. Чечмеге четим масъалалар тувулунгъанда, сизге не зат кёмек эте?


– Мен оьзгелени тергейгенде йимик, мени тергейген, менден оьрдегилер де бар. Больницаны баш врачы, сынавлу, абурлу врачларыбыз мен янгылыш бусам, тюзлеме де тюзлей, тарыкъ ерде кёмек де эте. Озокъда, къыйын да бола, тек бир де шу касбуну танглагъаныма гьёкюнмегенмен.


–Сиз ишге 41 йыл оьмюрюгюзню бергенсиз. Тиштайпагъа уьягьлюню де, ишни де бир йимик юрютме тынч болмай чы...


–Мен агьлюмню якълаву, англаву болмагъан буса, ишимни де уьстюнлю кюйде юрютюп болмас эдим. Ишни де, уьягьлюню де янаша юрютюп гелгенмен. Гьалиге ерли, Аллагьгъа шюкюр, эки де яндан гьеч гьёкюнчюм, дертим болмагъан.


–Тиштайпа гьисапда, не къыйынлыкълагъа тарысанг да, яшлар учун агьлюню сакъламагъа тюше деп ойлашамысыз?


–Мен агьлюмден бир къыйынлыкъ да гёрмегенмен. Шолай болгъанда, магъа бир-бир масъалаланы гьакъында сёйлемеге тынч тюгюлдюр. Тек хыйлы йыллыкъ иш сынавумдан, оьтген йылларда гёргенимден гёз гечиргенде, нечакъы къыйын буса да, яшлар атасы да, анасы да булан яшама герек деп эсиме геле. Тюзю, ят ожакъ – къарангы агъачлыкъ деп де чи айтыла...


–Яшавда инг де насипли гюнлеригиз не булан байлавлу?


– Яшавумда насипсиз, пашман гюнлерим болгъан деп айтып болмайман. Гьар гюнюм де сююнчлю, шат гюнлер. Агьлюм, яшларым, яшларымны яшлары, ишим, мен де абурлайгъан, мени де абурлайгъан иш ёлдашларым. Шолар бары да бир уллу насип тюгюлмю?!


–Иш ёлдашларыгъызгъа не йимик насигьатлар берме сюер эдигиз?


–Не деп айтайым, биринчилей, савлукъ. Дюньягъа парахатлыкъ, агьлюлерде татывлукъ, яшларындан сююнюп яшамакъны ёрайман. Ата-ананы яшлардан сююнмейгени ёкъ, яшлары да сююндюрюп яшама Аллагь насип этсин. Юрек­леригизде ачувгъа-оьчлюкге уя тикмеге къоймагъыз. Юзюгюзден ачыкъ иржайыв таймасын. Адамгъа гечип болмасдай иш этмей яшамагъа къаст этигиз. Оьзюгюз де гьакъ юрекден гечип уьйренигиз.


 

Гёгюрчюн Атаева.

суратда: Гь.Къурбанова.Количество показов: 239
Автор: YOLDASH.news
31.05.2019 16:30
Подписывайтесь на канал yoldash.ru в

Возврат к списку


Добавить комментарий

AlfaSystems massmedia K3FN2SA
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Бесплатный анализ сайта