XML имеет неверный формат

"ЁЛДАШ" ГАЗЕТ


ЯШ НАСЛУ КЪУРШАЛДЫ
Дагъыстан пачалыкъ университетде юрюлген бу агьвалатны  ачылывунда ДР-ни Гьукуматыны Председателини биринчи орунбасары Анатолий Карибов, Дагъыстанны жагьиллерини ишлерине къарайгъан министри Завур Къурбанов, РФ-ни жагьиллерини ишлерине къарайгъан Федерал агентлигини вакили Аркадий Березынец ва олай да  оьзге жаваплы къуллукъчулар ортакъчылыкъ этди.

 А. Карибов оьзюню сёйлевюнде эсгергени йимик, бизин республикада жагьиллеге байлавлу пачалыкъ политиканы кюрчюлерин белгилемек буссагьатгъы вакътиде  алда токътагъан инг аслу масъала гьисаплана.

            ДР-ни жагьиллерини ишлерине къарайгъан министри З. Къурбанов билдирген кюйде, оьтгерилеген форум бизин республикада артдагъы 4-5 айны ичинде  яшавгъа чыгъарылагъан гьаракатны гьасиллерин белгилейген чара болуп токътай.

Умуми кюйде алгъанда форумну барышында  Россияны жагьиллерини ишлерине къарайгъан Федерал агентлигини касбучулары «Жагьиллени гьакимлиги», «Яшланы ва жагьиллени жамият бирлешивлерин оьсдюрюв», «Жагьиллеге байлавлу политика», «Маданият», «Спорт» деген тармакълагъа байлавлу пикру алышдырыв юрютдю.

 

 

 Н. БАЙБОЛАТОВ.


Количество показов: 318
05.12.2014 13:10
|
Рейтинг ()

Возврат к списку

Неверный информационный блок

  

AlfaSystems massmedia K3FN2SA