Республиканская еженедельная общественно-
политическая газета «Ёлдаш» (Спутник)
Меню YOLDASH.news МаълуматларКъайгъырыш КъутлавларDAG.newsНовостиИнтервьюАнонс книгIn memoriamГод культуры безопасности "Времена"ИнфоблокПолитикаИсторияКультураЛюди и время НаукаАчыкъ сёзАналитикаЖамиятПолитика.ЭкономикаБаянлыкъДин ва яшавЖамият низамИлмуTürk dünyasi Савлукъ ЭкологияЮртлар ва юртлуларЯшёрюмлер МаълуматАнтитеррорБирев де унутулмагъан...СапарМаданиятАдабиятКультура ожакъларБилимИнчесаният Къумукъ тилМасхараларТеатрЯшланы дюньясы Спорт ярышларЕдиноборства Развитие спортаСоревнованияФК «Анжи» МедиасфераО газетеО сайтеСМИВнимание! Конкурсы!Наши партнерыНаши спонсорыСотрудникиАвторыАфишаГалереяРекламаЮбилейный номер
Республиканская еженедельная общественно-
политическая газета «Ёлдаш» (Спутник)
«Агъачкъомуз тамдан тюшмей, кюйленмей»

«Агъачкъомуз тамдан тюшмей, кюйленмей»

 
Пятница, 18.05.2018г. - "ЁЛДАШ".


Шарабутдин Сулейманов узакъ йыллар телевидениеде ишлей ва поэзия тармакъда да чалыша. Ону шиъруларына гёре белгили йыравларыбыз радиодан ва телевидениеде кёп йырлар йырлай. Шаирибизни янгы шиъруларын охувчуланы тергевюне беребиз.

Адабият бёлюк.Шарапутдин Сулейманов


Алдын йимик...


Алдын йимик...телефонлар зенг урмай...

Дос-ювукълар гете бара бир-бирлеп...

Юрек ачый бирдагъы бир къардашым

Сынажагъа салагъанда ебирлеп.


Алдын йимик гёнгюм мени хош тюгюл...

Гюнден-гюнге аз гелелер къонакълар.

Къурдашларсыз янгыз къалгъан уланны

Тангаласы, тарыкъ болса, ким якълар?


Тапма къыйын алдын йимик ювукълар...

Излесем де табылмажакъ, билемен!

Инанардай сыр чечмеге адам ёкъ,

Ойлай-ойлай, огъар бармай гелгенмен.


Агъачкъомуз тамдан тюшмей, кюйленмей,

Алдын йимик йырдан йыбанч алмайман.

Къыйынлы гюн къырыйымда табылгъан

Ювукъларым унутмагъа болмайман.


Гьалигилер энни мени англамай...

Ою обур, ёлу ялгъан буланы.

Тюбек атмай, бал аякълар гётермей,

Тувса гьатта уланыны уланы.


Тенгирим бар гьар адамны тергейген.

Эрте, не геч.., тюз дуванын этежек.

Асил юрю, алгъыш эт сен аламгъа!

Ахыр бир гюн.., сени де халкъ элтежек!Эсгерердей къалгъанларМуна гетди бирдагъы гюн яшавдан...

Кёп иш этдим, тек мен рази тюгюлмен.

Азман болуп, авруп ятгъан Агьматны,

Гёрме барма болмай къалдым бугюн мен.


Базып гелген бабаюртлу ювукълар

Баракалла берип гетди тюшден сонг.

Къыйын-тынчын, эрте-гечни ахтармай

Кютме герек бирден намус тюшген сонг.


Ишден сонг да, уьйге гирип бегилмей,

Юк ташыдым кепим бузгъан хоншума.

Къулач яйып, къолун алып, иржайып...

Мен этген иш гелди ону хошуна.


Гьакъылы бар къурдаш этер душманын,

Гьайгев адам досну душман этежек.

Дос-ювукъгъа къуллукъ этмес элбезер –

Оьзюн-оьзю «ашай» туруп гетежек.


Биз булай да аз яшайбыз дюньяда...

Бир-биревге къол ялгъайыкъ, инсанлар.

Гьар гюн сама бир яхшылыкъ этейик,

Эсгерердей бизден сонг да къалгъанлар.Гьёкюнме тюшмесинАнам, сен сав заман, мен де сав эдим,

Сен гетгенли ярты-ярым болгъанман.

Оьзюнг барда берген насигьатланы

Бугюнлерде къоллай мунда

къалгъанман.


Гьар-бир сёзюнг тие эди алтынгъа,

Гьар гюн энни гьаман эсге аламан.

Сенден къалгъан алатланы асырап,

Къолгъа алып, гене оьбюп саламан.


Анам, сендей мени башым ким сыйпар,

Ким айтажакъ магъа асил сёзлени.

Тенглилеринг гёрсем, гёзлер яшлана,

Мен излей къалгъанман ана гёзлени.


Къыйынлар гёрсенг де, къыргъа чыгъармай,

Оьзгелеге бизин харлы этмединг.

Ожакъгъа, яшлагъа болсун деп, анам,

Оьзюнгню аямай, нелер нетмединг...


Яхшы яндан эсгере дос-ювукълар,

Женнетде болсун деп жаны гьаман да.

Аналаны аявлагъыз савунда,

Гьёкюнме тюшмесин тайгъан заманда.Эсге алабызЙыргъа юрегим синген

Сабий чагъымдан тутуп.

Анамны гьайлек йырын

Боламанмы унутуп?


Къолбавларымны байлап

Бешикге салагъанда,

Къайтара йырлай эди,

Къайтарып алагъанда.


Припев:


Анамны шо йырларын,

Эсгерип къайтып-къайтып.

Бугюнде де йырлайман,

Оьзюм-оьзюме айтып.


Сав дюньяны яшната

Ана йырланы ангы.

Аналар сююнердей

Йырлар язаман янгы.


Гьар йырымда гьюрмет бар

Мен анагъа этеген.

Дюньяда гьеч бир зат ёкъ

Аналагъа етеген.


Арадан йыллар гетип,

Анадан айрылабыз...

Гьар гюн де, гьар гече де

Ананы эсге алабыз.


Припев:


Анамны шо йырларын,

Эсгерип къайтып-къайтып.

Бугюнде де йырлайман,

Оьзюм-оьзюме айтып.


Сав дюньяны яшната

Ана йырланы ангы.

Аналар сююнердей

Йырлар язаман янгы.Адаршай анасын унутгъанлагъаГёрген сайын анасы бар яшланы,

Анам бар заманлар геле гёз алгъа.

Талчыгъа къаламан, гьазир тарланып,

Айтса инанмасдай, тюшюп бир гьалгъа.


Мени де бар эди бек асил анам,

Не тилесем де тез-тез этеген.

Къызардашларыма, сюйсем шагьаргъа

Авурсынмай алып гьазир элтеген.


Гьали де бар анам, геле гечелер...

Насигьатлар берип гете тюшюмде.

Къыйын заман гелген, яшым, яшама,

Вёре-вёре, терс ёллагъа тюшюнме, –


Деп, гьар гезик анам мени бувара,

Ол дюньядан туруп эте гьайымны.

Артда гезик гелип, магъа эм излей

Сав этмеге сююп сынгъан санымны.


Адаршай анасын унутгъанлагъа,

Ананы хатирин къалдыргъанлагъа.

Аллагьны агьы да етишмей къалмай,

Анадан разилик алмагъанлагъа.Эсги тирменТирмен тийгенде бизге

Гелдим тирменигизге.

Тирмен такъсырлы энни

Шо гюн ёлукъгъан бизге.


Къуванаман тирменде

Биринчилей гёргенде.

Сен сююнме билмейсен

Гёз алдынга гелгенде.


Сююв йыр йырлайгъандай

Йырлай сав гюн тирмен де.

Гьайран йыргъа къошулуп,

Йырлайыкъ сен де, мен де.


Ананг магъа да алгъан.

Тирменде юрек къалгъан.

Заман гетип гелгенмен,

Негьакъ гьалекленгенмен.


Биз ёлукъгъан шо гюндей

Сув агъа оьзен толуп.

Тек чанчелек айланмай,

Токътагъан арып-солуп.


Биз ёлукъгъан шу тирмен,

Янгыз гелип мен бирмен.

Тирмен энни ишлемей,

Мен де ашлыкъ гелтирмен.


Тирмен ташны тюбюне

Ташлап «сююв тююнню».

Гене гёрме сюемен

Тирмен тирилген гюнню.


Тирмен тавуш эшитип

Чабып гелсем оьзюм де.

Шо баягъы гюн йимик,

Иржаймасмы юзюнг де.


Унубуз битмей турмай,

Ашлыкъ алып гелмесем.

Тирменге гелеменми,

Сени барынг билмесем.Къайырбекни йырыТангдан туруп Торкъалиге бараман,

Танглап, ташсыз арив къайыр аламан.

Тилегенге тахшагьаргъа элтемен,

Къолай берсе, гентлеге де гетемен.


Къайыр ташыйман, къайыр,

Къайырдан къала хайыр.

«Къаплап» берсем де къанмай

Къатыным Умухайыр.


Къайыр «аврув» тезден магъа илинген,

Къайынлагъа, дос-ювукъгъа билинген.

Заказлардан заказ геле гече-гюн,

Алгъасайман етишдирме тез югюн.


Гюнден-гюнге гюч аламан ишлеме,

Гьайван йимик, къайыр ташый Камазым.

Айшабазлар гелсе, гёнгюм къувана

Унутулуп къала гьатта намазым.


Гечер бугъай, воллагь, менден Тенгирим,

Ожагъыма, оьз башына ишлей деп.

Тетей бажив мени гюллеп, кант эте,

Мени эрим ятып, жибин кюшлей деп.


Къайыр ташыйман, къайыр,

Къайырдан къала хайыр.

«Къаплап» берсем де къанмай

Къатыным Умухайыр.Татам, яша сен

(Таргъулу Татам Исрапиловну

гьюрметине)Савда салма ер тапмай,

Гьюрмет этдим атама.

Бугюнлер сый этемен

Атамадай – Татама.


Оьмюрге яш буса да,

Тарыкъда бола – агъа.

Савлай Таргъуну къоруп

Тавдан шагьаргъа багъа.


Юреги йимик эркин

Уьйлери, генг абзары.

Гьар гюн мунда чечиле

Дос-ювукъну «арзлары».


Халкъны къуллугъун кюте,

Кёп зувап къазанасан.

Башгъа миллетлерден де

Баракалла аласан.


Бир гюн Таргъуда бусанг,

Тангала – Самурдасан.

Оьз халкъынгны ичинде

Сен уллу абурдасан.


Тазиятда кёп токътап,

Тойлардан тез гетесен.

Тойда тойгъанлагъа да,

Сююп, къуллукъ этесен.


Оьзгелердей оькюрмей,

Оьктемлик де ёкъ мунда.

Оьзденлик бар Татамны

Аталыкъ тамурунда.


Атаны атын къойгъан

Авлети бар абзарда.

Биз де тавдай болабыз

Гьаман Абишка барда.


Нече барсанг, къаш герип

Къаршылай бу ожакъда.

Гьатта чыкъма да къоймас

Бираз чирчикли чакъда.


Геле-геле къонакълар,

Лакъыр эте, къувана.

Къапас алып да гете,

Нагагь болса, «дувана».


Миллетни арасында

Миллиардгъа тиесен.

Вёре, сен бюдюреме,

Яша, Татам, яша сен.Къумукъланы къурдашыКъумукъ –чеченге сыйлы,

Ат чапдыргъан гьар майдан.

Аталарыбыз биле,

Дослукъ-сый гелген къайдан.


Арабызда чали ёкъ,

Тел-тегенек тартмай биз,

Асрулар бою тезден

Бир ожакъдай яшайбыз.


Припев:


Бизге абур этеген,

Елдей болуп етеген.

Тарыкъда – тартынмайгъан,

Артгъа абат алмайгъан.


Гел чи, гел де, чеченим,

Бир сагъа сыр чечейим.

Къоччакъ халкъны гьюрметлеп,

Бал аякълар ичейим.


Бирлер пайлама сюе,

Пай тарыкъ тюгюл бизге.

Чеченден – къумукълагъа,

Гьюрмет бар гьарибизге.


Къумукълар ва чеченлер

Минг масъала чечгенлер.

Нелер болуп къалса да,

Бир-биринден гечгенлер.


Припев:


Бизге абур этеген,

Елдей болуп етеген.

Тарыкъда – тартынмайгъан,

Артгъа абат алмайгъан.


Гел чи, гел де, чеченим,

Бир сагъа сыр чечейим.

Къоччакъ халкъны гьюрметлеп,

Бал аякълар ичейим.


Тышдан гелген тилчилер

Арабызгъа от салмас.

Гелип гёрген намартлар

Дагъы абатын алмас.


Къоркъув билмей чеченлер,

Къоруп сакълай досланы.

Тарыкъда табулажакъ –

Къурдашы къумукъланы.Тезги гелинни гёнгюревюАлдын бизин оьгюз арба аталап,

Узун ёлда узакъ заман къалгъанбыз.

Бетибизни бюркеп къалын явлукъгъа,

Кимге берсе, шогъар эрге баргъанбыз.


Насиплилер шу гьалиги гелинлер,

Гюлле йимик такси булан гетелер.

Сав гюн юрюп оьгюз арба етеген

Ерге булар бир сагьатдан етелер.


Алдын бизге булай гийим къайда эди,

Гьали булар гёбелекдей гийине.

Бетин сама яшырмай чы аламдан,

Тастар сама тартмай бара гёзюне.


Йыл гетеди йылай туруп ят ерде,

Адамшавлу танымайлы эрибиз.

Гелин-гиев бирче бара олтуруп,

Оьсе яшав, чечеклене элибиз.


Аллелей, гьей, уллу леззет тюгюлмю

Шу девюрде гелин болуп бармагъа?

Жагьилликни бергей эди Тенгирим,

Гене къайтып гелин болма бир магъа.
Количество показов: 310
Автор: YOLDASH.news
18.05.2018 12:15

Возврат к списку

AlfaSystems massmedia K3FN2SA
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Бесплатный анализ сайта