Республиканская еженедельная общественно-
политическая газета «Елдаш» (Спутник)
Меню YOLDASH.news МаълуматларДагъыстанРоссияДюнья Къайгъырыш Поздравление DAG.newsВ ДагестанеВ РоссииВ миреНа КавказеГлава РДНародное СобраниеПравительствоМинистерства и ведомства Муниципалитеты In memoriam"ВРЕМЕНА"ИнфоблокПолитикаИсторияКультураЛюди и время НаукаНовые книгиБЛОГОСФЕРААналитикаИнтервьюЖАМИЯТПолитика.ЭкономикаБаянлыкъДин ва яшавЖамият низамИлмуTürk dünyasi Савлукъ ЭкологияЮртлар ва юртлуларЯшёрюмлерГод экологии МаълуматМАДАНИЯТАдабиятАжайып дюньяБилимИнчесаният Къумукъ тилКроссвордМасхараларТеатрЯнгы китапларЯшланы дюньясы СПОРТЕдиноборства Развитие спортаСоревнованияФК «Анжи» МЕДИАСФЕРАО газетеО сайтеСМИАфишаНаши авторыНаши спонсорыСотрудникиЮбилейный номер
Республиканская еженедельная общественно-политическая газета «Ёлдаш» (Спутник)
"ЁЛДАШ" ГАЗЕТ

Юзюмню къайтарыв башланды

   
Репортаж         


Сентябрни 4-нчю гюню. Ачыкъ  гьава, чакъ исси. Къаягент районну «Къаягент» деген  пачалыкъ унитар предприятиесини ча­гъыр заводуну алдында уллу жанланыв гьис этиле. Себеби – бугюн хозяйствода юзюм жыйыв кампания башлана,  юзюм салкъынланы сыгъагъан цех де ишге гирише.


Сагьат 11 бите туруп, юзюмден толгъан биринчи машин гёрюндю. Жагьил болса да, сынавлу машин гьайдавчу Руслан Захаев оьзюню машинин инамлы юрютюп, мизан хозяйствогъа гирди.


Емишни татлисин билмек учун завод­ну къуллукъчусу Гюлнара Абдуллаева гелген машинге ювукълашды. Бир-эки минутдан ол иржайып, юзюмню шекери 18-ге етишген деп, айланасына жыйылгъанланы сююндюрдю.


– Шо яхшы даража бизин учун да, ГУП-ну юзюмчюлери учун да, – дей Къызлар коньяк заводуну вакили Гьарун Жаб­райылов. – Биз «Къаягент» деген пачалыкъ унитар предприятие булан дыгъар байлап чалышагъаныбыз бешинчи йыл. Ишге эки де якъ рази. Гьар йыл 10-15 минг тон татли емишни къысып, сувун уллу машинлер булан Кизляргъа йиберебиз.


– Гертиден де, эки де предприятие,  рес­публика учун пайдалы иш эте, – дей «Къаягент» ГУП-ну директору Магьамматшакир Алибеков. – Бираз алда район администрацияда юзюм къайтарывгъа байлавлу уллу жыйын оьтгерилди. Районну башчысы Магьамматэмин Гьажиев юзюмчюлени алдына жаваплы масъалалар салды. 2017-нчи йылда  3118 гектар ердеги юзюм бавлардан районну юзюмчюлери 29780 тон тюшюмню тас этмей, къысгъа болжалланы ичинде жыйып алмагъа герек. Алдыбызгъа салынгъан масъалаланы яшавгъа чыгъармагъа гьазирбиз, – деп сёзюн тамамлады директор.


 «Къаягент» ГУП-ну бары да юзюм бавлары 469 гектарда ерлешген. Шоланы 308 гектары – тюшюм береген бавлар.


Директорну айтывуна гёре, хозяйствода гьар гектардан орта гьисапда 70 центнер  юзюм чёпленмеге тарыкъ. Бу гьаракатда Сепият Жабрайылованы, Мугьутдин Арсланбековну бригадалары алда юрюй. Сав гюнню узагъында заводгъа етишдирилген 25 тон юзюмню эки де бригаданы ишчилери жыйгъан.


Чагъыр заводну цехи де алдагъы йылларда йимик гелтирилген тюшюмню ишлетмеге тындырыкълы гьазирленген. Шо гьазирлик июн айда башлангъан. Августну 10-нда слесарланы Рамазан Темирханов башчылыкъ этеген бригадасы ремонт ишлени тамамлагъан. Хас комиссия бригаданы ишине оьр къыймат берген. Цехде 6 линия ишлей. Оланы гьариси 1 сагьатны ичинде 20 тон юзюмню къысмагъа бола.


Бу йыл завод «Къаягент» ГУП-дан къайры, Къаягент, Дербент, Къарабудагъгент, Сергокъала, Къасумгент, Магьарамгент районланы предприятиелерини, ижарачыланы, далапчыланы юзюмлерин де къабул этежек. Заводну юзюм цехи 2 сменде ишлежек. Ишчилер, бары да касбучулар борчларын билелер, иш уьстде кемчиликлер этмей ишлежеги гьакъда сёз бергенлер. Къысгъача айтгъанда, алда токътагъан жаваплы производство тапшурувланы чалт ва сан яны булан кютмеге гьазирлер.


 «Къаягент» деген пачалыкъ унитар предприятиени юзюмчюлюкде бай сынав топлагъан, сыкълашгъан коллективи бу йыл 2000 тондан  артыкъ асил емишни жыйып алмагъа ва ишлетмеге  гьазир. Шоланы 300 тону Дагъыстанны ва Россияны шагьарларына да йиберилежек.

Количество показов: 214
16.09.2017 21:28
|
Рейтинг ()

Возврат к списку

AlfaSystems massmedia K3FN2SA
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Бесплатный анализ сайта