Хумторкъали районну башчысы сайлангъан

Жамият Ёлдаш
14 июля 2017 в 13:56 739
Хумторкъали районну башчысы сайлангъан

Июл айны 10-нда Хумторкъали район администрацияны бинасында «Хумторкъали район» деген муниципал къурулувуну башчысына кандидатланы сайлайгъан комиссияны ишини натижаларын чыгъарагъан генгеши оьтгерилген.

«Хумторкъали район» деген муниципал къурулувуну депутатларыны жыйыныны генгешинде районну башчысына сайлама гёрсетилинген кандидатланы списогуна байлавлу натижалар чыгъарылгъан. Шо гюн Хумторкъали район жыйыныны депутатларыны сессиясы болгъан. Шонда тавуш беривню жамына гёре «Хумторкъали район» деген муниципал къурувуну башчысы болуп Магьаммат Бамматов сайлангъан.

Магьаммат Бамматов Хумторкъали районлу. 2013-нчю йылдан тутуп, Хумторкъали районну башчысыны борчларын кютюп гелген.


Бизин мухбирибиз.