Бабаюртлу яшёрюмлер милли опуракълар булан суратлар алалар

18 января 2021 в 22:52 159
Бабаюрт районну школаларыны охувчулары Дагъыстанда башлангъан «Милли опуракълар булан сурат» деген онлайн къайдада оьтгерилген акцияда ортакъчылыкъ этелер. Шо акция Дагъыстан АССР къурулгъанлы 100 битегенликге байлавлу ва республиканы яшёрюмлени ишлерине къарайгъан министрлигини сиптечилиги булан оьтгериле.

Бизге билдиреген кюйде, Бабаюрт районну яшёрюмлери ва охувчу яшлары, уьстлерине милли опуракъланы гийип суратлар алып, шо суратланы Инстаграм деген жамият торунда ерлешдирелер. Бугюнге  ерли акциягъа районну бары да билим берив идаралары къошулуп битген.

Акция 12-нчи январда башлангъан ва савлай ай узатылажакъ.