Мы в Instagram:

Instagram

XML имеет неверный формат

RSS

Спорт

Чемпионатны экинчи бёлюгю башланды

Чемпионатны экинчи бёлюгю башланды


          Март айны он алтысында милли-лигада футбол оюндан Россияны чемпионатыны экинчи бёлюгю башланды. Бизин магьачкъалалы «Анжи» Санкт-Петербугда ерли «Динамо» булангъы гезикли оюнун оьтгерди.

     Демек, турнир таблицаны лап тюбюнде ерлешген петербурглулар уьлкени чемпионатыны экинчи бёлюгюню биринчи оюнунда алдынлы ерде барагъан «Анжини» къаршылады.

РОССИЯНЫ КУБОГУН КЪАЗАНГЪАН


       Март айны 4-ден 7-сине ерли Москва областны Раменское деген шагьарында волейболдан Россияны кубогун алмакъ учунгъу ярышлар оьтгерилген. Шо ярышлар гьар йыл ветеранланы арасында оьтгериле. 55 йылдан оьрдеги спортчуланы арасында ортакъчылыкъ этген Къызылюрт шагьарны ветеранлары шо ярышларда Дагъыстанны тарихинде биринчи болуп алдынлы ерни алгъан.

Гюч сынадылар

Гюч сынадылар


        Авур атлетикадан эргишилени ва къатынгишилени арасында Дагъыстанны гезикли чемпионаты Бабаюртда оьтгерилди.

Бир алтын ва бир гюмюш медаль

Бир алтын ва бир гюмюш медаль


     Москва областны Серпухов шагьарында кикбоксингден уллуланы ва яшёрюмлени арасында оьтгерилген Россияны чемпионатларында 54 региондан 700-ге ювукъ кикбоксёр ортакъчылыкъ этген. Биринчи ва экинчи ерлени алгъанланы арасында Кахулайдагъы «Лидер» деген спорт школадан къумукълар да бар.

Маданиятны ва спортну фестивалыны алдында

Маданиятны ва спортну фестивалыны алдында


           Оьтген къаттыгюн, март айны 8-нде, Магьачкъала шагьарда мердешли кюйде артдагъы бир нече йылны уза­гъында оьтгерилеген кавказлы халкъланы арасында маданиятны ва спортну фестивалына ба­гъышлангъан чара оьтгерилген. Демек, шо гюн 300-ге ювукъ яш, Родоп бульварда канказлагъа минип юрюп оьчешген. Ери гелгенде, шонда тутушуп ябушувдан халкъара даражадагъы устасы Ярагъи Шугаев ортакъчылыкъ этгенлиги шо чарагъа яшланы айрыча тергевюн тартгъанын эсгермеге тюше.

Алдынлыкъны къазангъан

Алдынлыкъны къазангъан


      Пенза шагьарда март айны 3-ден 7-сине ерли спортну ветеранларыны арасында Россияны ачыкъ чемпионаты оьтгерилген. Эсгерилген шо ярышларда бизин уьлкени гьар тюрлю шагьарларындан ва респуб­ликаларындан 290 спортчу ортакъчылыкъ этген. Шоланы арасында ярышларда ортакъчылыгъын болдургъан дагъыстанлы 7 спортчу да гёрмекли уьстюнлюклеге етишмеге бажаргъан.

Эсде къалардай оьтдю

Эсде къалардай оьтдю


          Капиркъумукъ юртда спортну дартс журасындан 2-нчи республика ярыш оьтгерилди. Шо оюнлар ич ишлени къурумларында къуллукъ этген ва чакъсыз яшавдан гетген Ж. Жанбековну, Гь. Магьамматовну эсделигине ва Уллу Уьстюнлюкню 70 йыллыгъына багъышлангъан эди.«Анжини» оюнлары къаравчуланы рази къалдырмай

«Анжини» оюнлары къаравчуланы рази къалдырмай

        

         Март айны он дёртюнде башланажакъ Россияны милли лигасыны футбол оюндан чемпионатына тюркиялы Белекде гьазирлик гёреген Магьачкъаланы «Анжи» командасы дагъы да уьч контроль оюн ойнады. Башлап «Анжи» краснодарлы «Краснодар» команда булан ойнады. Россияны премьер-лигасыны турнир таблицасында чинк де уьстдеги ерлени бирисини еси «Краснодар» бизин «Анжиден» гючлю чыкъды. Оюнну санаву 0:2 болду. Бу оюнда краснодарлылар эки де мюгьлетинден пайдаланып бажарды. «Анжи» буса оьзюню мюгьлетлерин къолдан чыгъарды.Россияны Игитини эсделигине

Россияны Игитини эсделигине

 

Къарабудагъгент районда милицияны майору Абдулмалик Магьамматовну эсделигине рес­публика оьлчевде волейболдан  турнир оьтгерилди. 

КАХУЛАЙЛЫ БЕЛГИЛИ ТРЕНЕР

КАХУЛАЙЛЫ БЕЛГИЛИ ТРЕНЕР

 

Кикбоксингден Дагъыстанда белгили тренер Хайрутдин Будаев 1979-нчу йылда Кахулайда тувгъан. Яш йылларында кикбоксинг булан машгъул болгъан. Ол – Дагъыстанны беш керен, Къыбла федерал округну эки керен чемпиону. Россияны чемпионатында да экинчи савгъатны къазангъан. Кахулайдагъы «Лидер» деген спорт школада тренер болуп 2001-нчи йылдан тутуп ишлей.

 

"Бабаюртлу кочапланы уьстюнлюгю"

"Бабаюртлу кочапланы уьстюнлюгю"


Артдагъы гюнлерде Бабаюрт районгъа Санкт-Петербург шагьардан бирдагъы-бир сююнч хабар гелди. Айтагъаным, ондагъы турнирде ортакъчылыкъ этген адилянгыюртлу Ризван Абуев ва бабаюртлу Нариман Гьажиев алтын медаллагъа ес болгъанлар.

«АНЖИНИ» ТЮРКИЯДАГЪЫ ЭКИНЧИЛЕЙ ГЬАЗИРЛИГИ

«АНЖИНИ» ТЮРКИЯДАГЪЫ ЭКИНЧИЛЕЙ ГЬАЗИРЛИГИ


Тюркияны Белек шагьарында оьтгерилген экинчи жыйымында бизин эки де «Анжи» командаларыбыз гюнден-гюнге натижаларын къолайлашдыра. Ташуевни ёлбашчылыгъы булан юрюйген биринчи командабыз, авур атлетика, кёп чабыв упражнениелер булан машгъул болуп талгъан, моюгъан гьалында Къазахстанны «Акътёбе» деген командасы булан ёлукъду. «Акътёбе» – Къазахстанны чемпиону, уьлкени чинк де гючлю командасы. Бизинкилер булан ойнамагъа да олар футбол майдангъа аслу составын чыгъарды.

Яшланы спорт ярышлары

Яшланы спорт ярышлары


       Магьачкъалада 1999–2000-нчи йылларда тувгъан яшланы арасында спортну бокс журасындан ярышлар оьтгерилген. Спорт чаралар ДР-ни бокс федерациясыны президенти Элдар Алимурзаевни савгъатларына деп гьазирленген болгъан.

 Важные новости

Актуальные новости

              Дорогие друзья!

Присоединяйтесь к нам в соцсетях


insta.jpg

                
1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

9.jpg

10.jpg


ਠ ­®¢®áâ¨.jpg

ªà « â¢.jpg

ANADOLU AJANSI.jpg

haberturk.jpgAlfaSystems massmedia K3FN2SA