Мы в Instagram:

Instagram

XML имеет неверный формат

RSS

Спорт

Паша ПАШАЕВ:

Паша ПАШАЕВ:


«Баскетболгъа тийишли агьамият берилмей»


       Паша Ибрагьимович Пашаев 1952-нчи йылда Хасавюртда тувгъан. 1979-нчу йылда Краснодардагъы физкультура институтну битдирген. Бас­кетболдан тренер болуп ишлейгенли 30 йыл бола. 2003-нчю йылдан тутуп, Дагъыстанны тиштайпаларындан къурулгъан команданы баш тренери.
Ёкъдан бир очко да къолай!

Ёкъдан бир очко да къолай!

      
         Сентябр айны 15-нде Сибирдеги Томск шагьарыны «Труд» стадионунда футбол оюндан Россияны чемпионатыны сегизинчи оюну башланды. Бизин «Анжи» ерли «Томь» булан ёлукъду. Ону биринчи бёлюгюнде «Анжи» арив оюн гёрсетмеди. Бизге янгы гелген, бир-бирине уьйренмеген, исинмеген футболистлерибиз, бир-бирин англамай, кёп хаталар этип, топну тас этип къоя эдилер. Шо себепден команданы къасты булан этилген хыйлы чапгъынларын «Томну» якълавчулары тынч къайдада гери уруп къоя эди.
Нариман Исрапилов медальсыз къалмады

Нариман Исрапилов медальсыз къалмады

         
          Бугюнлерде спортну тутушуп ябушув журасындан Венгрияны Будапешт шагьарында оьтгерилген дюньяны чемпионатына барыбыз да телевизордан къарадыкъ. Бу чемпионат сентябр айны 16-сындан 22-сине ерли узатылды. Биз де билеген кюйде, тутушуп ябушув Олимпия оюнлагъа къошулмажакъ деген хабар яйылгъанда, белгили спортсменлерибиз шогъар къаршылыкъ билдирип, разисизликлер тувгъан эди. Бирлери гёнгюлсюз болуп, гьатта Олимпиадада къазангъан алтын медалларын къайтармагъа да гьазир эдилер. Амма биз де къабул этмеген шо хабар кёп узакъгъа бармады.
Хасавюртда дзюдону байрамы болду

Хасавюртда дзюдону байрамы болду


           Хасавюртда дзюдо ябушувдан Темиркъазыкъ-Кавказ федерал округну эргишилени ва къатынгишилени арасында оьтгерилген ярышларында 205 спортсмен ортакъчылыкъ этген. Ярышлагъа 6 респуб­ликаны ва 1 крайны командалары гелген эди. Гьюрметли къонакъланы арасында Россияны ат къазангъан тренерлери Абдурагьим Элдерханов, Али Бекузаров, Гьабип Магьамматов, Магьаммат Емкужев, Олимпия оюнларда бронза медаллар къазангъан Гьасанби Таов ва Анатолий Ларюков бар эди.
Бизин футболистлер утду

Бизин футболистлер утду


             Россияны жыйым командасы Европаны чемпионатында ортакъчылыкъ этмек учун оьтгерилген турнирде гезикли эки оюн ойнагъан. Люксембургну ва Израилни командалары гючлю ойнай деп айтма болмайсан. Шо саялы Россияны командасы экевюн де енгежекге къаравчулар шекленмей эди.
Зайналабит Магьамматов – Россияны алты керен чемпиону

Зайналабит Магьамматов – Россияны алты керен чемпиону

Кемерево шагьарда тай боксдан оьтгерилген Россияны чемпионатында алты дагъыстанлы алтын медаллагъа ес болгъанлар. Оланы экевю – къумукълар. Бири Кёстек юртлу Абдулкерим Салаватов (45 кило) ва экинчиси гьюсемегентли Зайналабит Магьамматов (71 кило).
Тамерлан бирдагъы алтын медаль къазанды

Тамерлан бирдагъы алтын медаль къазанды

       Бизде улан тувса, ондан дос-къардашы сююнюп, алма-салма ер тапмайлар. Огъар ат да берип, пелен улан болсун деп, арив алгъышлар этелер. Ол да оьсюп, пир улан болуп чыкъса, шо ата-анасына, къардаш-досуна уллу оьктемлик болмаймы? Олай уландан янгыз ата юртлулары тюгюл, савлай халкъы да къувана.
Утуп къойма да имканлыкъ бар эди...

Утуп къойма да имканлыкъ бар эди...

Артдагъы эки-уьч жуманы ичинде «Анжиден» он уьч футболист гетди. Москвалы «Динамода» алда бизден алгъан Балаш Джуджакны да, «Анжиде» ойнайгъан болжалы битип къайтып гетген Смоловну да санаса, бизин сегиз футболистибиз ойнай. Баш тренерибиз Гьажи Гьажиев гетген оюнчуланы орнуна артдагъы етти – он гюнню ичинде дагъы да «Анжини» составына он бир футболистни къабул этди.
Тиш доктор ва спортсмен

Тиш доктор ва спортсмен


       Абдулкъадыр Гьажиев республика оьлчевдеги стоматология поликлиникада лап да бажарывлу ва сынавлу тиш докторлардан бири гьисапда белгили.
«Анжиге» къыйын заманлар гелди...

«Анжиге» къыйын заманлар гелди...

Август айны 17-синде Россияны футбол оюндан чемпионатыны премьер- лигасыны бешинчи туруна Санкт-Петербургну «Зенит» командасы булан магьачкъалалы «Анжи» аслу составыны белгили сегиз футболистисиз ойнама чыкъды.
 Важные новости

Актуальные новости

              Дорогие друзья!

Присоединяйтесь к нам в соцсетях


insta.jpg

                
1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

9.jpg

10.jpg


ਠ ­®¢®áâ¨.jpg

ªà « â¢.jpg

ANADOLU AJANSI.jpg

haberturk.jpgAlfaSystems massmedia K3FN2SA