Мы в Instagram:

Instagram

XML имеет неверный формат

Талапларындан тайышмагъа хыялы ёкъ |


Ноябр айны 15-нде Албёрюгент школаны уллу спорт залында Таргъу, Кахулай ва Албёрюгент юрт жамаатларыны жыйыны болду. Оьзюнде 500-ден де артыкъ адам ортакъчылыкъ этген жыйынны гюнлюк низамына уьч масъала салынгъан эди: «Дагъыстанны Башчысы Р. Абдулатиповну уьч де юртну социал-экономика якъдан оьсювюне байлавлу берген тапшурувларын яшавгъа чыгъарывну барышы», «Шагьарда янгы Таргъу районну къурулуву» ва «Къараманда ачлыкъ билдиргенлени гьакъында». Шоланы гьарисине гёре хас къарарлар къабул этилди.

Талапларындан тайышмагъа хыялы ёкъ


Жыйынгъа Дагъыстанны Башчысыны тапшурувларын кютмек учун белгиленген гьар тюрлю министерликлени, къурумланы  жаваплы къуллукъчулары да чакъырылгъан эди. Тек чакъырывгъа янгыз Магьачкъала шагьарны Совет районуну алдагъы башчысы Магьамматэмин Гьажиев ва гьалиги башчысы Магьмут Амиралиев сесленди ва жыйында ортакъчылыкъ этди.

Жыйынны гьакъындагъы репортаж газетни гелеген номеринде берилежек.

 

 

 

Бизин мухбирибиз.

Количество показов: 206

Комментарии (0)
Возврат к списку

Актуальные новости

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg
9.jpg
10.jpg
ਠ ­®¢®áâ¨.jpg
ANADOLU AJANSI.jpg
haberturk.jpgAlfaSystems massmedia K3FN2SA