Мы в Instagram:

Instagram

XML имеет неверный формат

Къыйынлыкъларда табылагъан къурум |


Январ айны 22-синде Дагъыстанны башчысы Рамазан Абдулатиповну Россияны МЧС-ини баш асгер ахтарывчусу Эдуард Чижиков булан ёлугъуву болгъан. Ёлугъувда Дагъыстан Республиканы Гьукуматыны Председателини заместители Рамазан Жапаров, РФ-ни МЧС-ини Дагъыстандагъы баш управлениесини начальниги Нариман Къазимагьамматов да ортакъчылыкъ этген. Ёлугъувну вакътисинде арагъа салып ойлашылгъан масъала – къаравулланмагъан шартларда тувулунагъан хатабалагьларда халкъны аманлыгъын болдурув.

Къыйынлыкъларда табылагъан къурум
Дагъыстанны башчысы эсгерген кюйде, МЧС буссагьатгъы вакътиде – инг де асувлу ва гёрмекли къурум. Дагъыстандагъы ону бёлюгюню де иши бек низамлы салынгъан.
Эдуард Чижиков Дагъыстанны МЧС-не республиканы башчысы берген багьа булан рази болуп, ону янындан шолай гьай этив бар экенге баракалла билдирген. «Темиркъазыкъ-Кавказ федерал округда оьтгерилген уьйренив чараланы вакътисинде, биз гёрген ва инангъан кюйде, Дагъыстанда бизин министерликге яхшы агьамият бериле», – деп эсгерген РФ-ни МЧС-ни вакили.
Э.Чижиков англатгъан кюйде, 2013-нчю йылда Дагъыс­танда МЧС-ни янгы центры ачылгъан. Огъар къыставуллу гьалланы управлениеси деп айтыла. Буссагьатгъы вакътиде Каспий денгизни ягъасында бирдагъы-бир бина къурулуп тура. Онда янгыз сувда батылгъанланы къутгъармакъ учун тюгюл, къуруда тувулунгъан къоркъунчлукълардан, хатабалагьлардан къутгъармагъа да гьазирлиги бар касбучулар ерлешежек. Уьйренив-методика центр да шо бинаны ичинде болажакъ.

РИА “Дагестан”.

Количество показов: 324

Комментарии (0)
Возврат к списку

Актуальные новости

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg
9.jpg
10.jpg
ਠ ­®¢®áâ¨.jpg
ANADOLU AJANSI.jpg
haberturk.jpgAlfaSystems massmedia K3FN2SA
Анализ сайта yoldash.ru