Мы в Instagram:

Instagram

XML имеет неверный формат

Къырым: тюнегюн, бугюн ва тангала |


Биз бирчебиз

       Арбагюн, март айны 18-нде, Авар театрны алдында Къырым Россиягъа къошулгъанлы бир йыл тамамланагъангъа байлавлу болуп митинг оьтгерилди. Проф­союз къурумларыны Дагъыс­тан регион союзуну, «Россияны аналары» деген бютюнроссия жамият гьаракатыны ерли бёлюгюню ва «Афгъанистанны Россия союзу» деген жамият бирлешивюню республика бёлюгюню сиптечилиги булан оьтгерилген шо митингде кёп халкъ ортакъчылыкъ этди. Ачыкълашдырып айтгъанда, ДР-ни Халкъ Жыйыныны, Гьукуматыны, министерликлерини, оьр охув ожакъларыны, политика партияларыны бизин республикада иш гёреген бёлюклерини, жамият бирлешивлерини вакиллери, олай да районлардан ва шагьарлардан гелгенлер ортакъчылыгъын болдурду.

Къырым: тюнегюн, бугюн ва тангала


        Ону барышында профсоюз къурумларыны Дагъыстан регион союзуну ёлбашчысы А. Магьамматов, «Россияны аналары» деген бютюнроссия жамият гьаракатны ерли бёлюгюню президиумуна къуршалгъан Мадина Гьамзатова, профессор М. Билалов, Россияны халкъ артисти А. Айгумов, «Мен Президентни кёмекчисимен» деген жамият гьаракатны председатели М. Магьамматов ва оьзгелер чы­гъып сёйледилер.

        Олар барысы да дегенлей бир гёнгюлден Къырымда яшайгъанлар оьзлени къысматын оьзбашына чечмеге ихтиярлы экенин эсгерди. Къырымда яшайгъанлар булан юрек бирлигин англатды. Бир йыл алъякъда Къырымны Россиягъа къошулуву инг алда уьлкени Президенти Владимир Владимирович Путин халкъны якълаву булан этмеге бажаргъан оьрлюк экенин билдирди. Россияны халкъы гьар заманда да парахатлыкъны якълап гелегенин, шону булан бирге тыш уьлкелени къаршы турувларына баш ийип, тизден чёкмежегин ташдырды. Къырым гележекде де Россия булан бирге алгъа багъып абат алажагъына инанагъаны гьакъда айтды.

      Митинг тамамлангъан сонг айтылгъан дагъыстанлы йыравлар сагьнада концерт гёрсетди.


Н. БАЙБОЛАТОВ.Количество показов: 294

Комментарии (0)
Возврат к списку

Актуальные новости

              Дорогие друзья!

Присоединяйтесь к нам в соцсетях


insta.jpg

                
1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

9.jpg

10.jpg


ਠ ­®¢®áâ¨.jpg

ªà « â¢.jpg

ANADOLU AJANSI.jpg

haberturk.jpgAlfaSystems massmedia K3FN2SA