Мы в Instagram:

Instagram

XML имеет неверный формат

Биринчилей оьтгерилди |

Алда да биз билдирген кюйде,  декабр айны 16-ндан 20-на ерли  оьр ва орта хас охув ожакъларыны студентлерини ортакъчылыкъ этивю булан бизин республикада биринчилей болуп   «Дагуниверсиада – 2014» деген спорт фестивалы оьтгерилди.  Республиканы 7 оьр ва 10 орта хас охув ожакъларыны студентлери Дагъыстанны Башчысы Рамазан Абдулатиповну савгъатына ес болмакъ учун тогъа тартды. 

Биринчилей оьтгерилди

Фестивальны  оьлчевюнде спортну регби-7, шахматлар, волейбол, баскетбол, столда ойналагъан теннис йимик жураларындан ярышлар ва спортгъа багъышлангъан викторина болду. Шо ярышланы барышында   Дагъыстан пачалыкъ университетни ва Хасавюртдагъы муаллимлер гьазирлейген коллежни студентлери яхшы натижалар гёрсетмеге бажарды. Эсгерилген охув ожакъланы командалары Дагъыстанны Башчысы Рамазан Абдулатиповну гёчювчю кубогуна ес  болду.

Дагъыстанда биринчилей оьтгерилген шо фестивальны бары да ортакъчыларын ва алдынлыларын ону ябылыву вакътисинде  жамият ва политика чалышывчулар, спортчулар  къутлады.  Оланы арасында ДР-ни яшёрюмлени ишлерине къарайгъан министри Завур Къурбанов, ДР-ни физкультурагъа ва спортгъа къарайгъан министрини орунбасары Магьаммат Рабаданов, Дагъыстан пачалыкъ аграр университетни ректору Зайдин Жанболатов, Олимпия оюнланы чемпиону Магьаммат Ибрагьимов бар эди.

ДР-ни жагьиллени ишлерине къарайгъан министри З.  Къурбанов, ДР-ни физкультурагъа ва спортгъа къарайгъан министрини орунбасары Магьаммат Рабаданов ва кёп оьзгелери  бугюнлерде жагьил адамлар, айрыча студентлер спортну гьар тюрлю жураларына  кёп къуршалгъан чакъы  бизин уьлкени ватандашларыны савлугъун беклешдиривге болушлукъ этегенин ташдырды.  Оьзлени студентлери фестивальда  ортакъчылыкъ этген оьр ва орта хас билим берив ожакъларыны ёлбашчыларына разилигин билдирди.

 

Н. БАЙБОЛАТОВ.

 

 

 

 

Количество показов: 239

Комментарии (0)
Возврат к списку

Актуальные новости

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg
9.jpg
10.jpg
ਠ ­®¢®áâ¨.jpg
ANADOLU AJANSI.jpg
haberturk.jpgAlfaSystems massmedia K3FN2SA
Анализ сайта yoldash.ru