Мы в Instagram:

Instagram

XML имеет неверный формат

Аралыкълар беклеше |

Январ айны 14-нде Дагъыстан ва Азербайжан республикаланы арасындагъы аслусу экономикада ва оьзге тармакъларда ишчи байлавлукълар болсун учун къурулгъан гьукуматара комиссияны жыйыны оьтгерилген. Оьрде эсгерилген комиссия Дагъыстанны башчысы Рамазан Абдулатипов Азербайжангъа барып гелген сонг яратылып ишлемеге башлагъан.

Аралыкълар беклеше
Жыйынны Дагъыстан Рес­публиканы Халкъ Жыйыныны ёлбашчысы Хизри Шихсайитов юрютген. Бу агьвалатда Дагъыс­тан Республиканы Гьукуматыны башчысы Абдусамат Гьамитов да ортакъчылыкъ этген.
Жыйынны ача туруп, Х. Шихсайитов Азербайжан Республикагъа болгъан сапарны гьакъында маълумат берген. Ол эсгергени йимик, ювукъ арада гьукуматара комиссияны членлери де оьрде эсгерилген республикагъа ишчи сапар булан баражакълар.
– Азербайжан якъ Дагъыстангъа агьамияты булангъы ишлени башламакъ учун инвестиция якъдан кёмек этмеге гьазир. Олар, шо муратны яшавгъа чыгъара туруп, Дербент шагьарда олимпия комплекс къурмагъа сюе, сонг да, жумамежитни янгыртывунда да ортакъчылыкъ этмеге бола­гъанын айтгъан, – деп билдирген жыйында Хизри Шихсайитов.
Жыйынны барышында Азербайжан якъны вакиллери инвес­тиция якъдан кёмек этсин учун не йимик таклифлер бермеге ярайгъаны гьакъда пикру алышдырыв болгъан. Ачыкъ этип айтгъанда, Да­гъыстанда консерва завод, логистика центр, цемент завод ва республиканы экономикасын артдырывгъа къошум этеген биналар къурмакъ учун таклифлер берилген.

ДР-ни Халкъ Жыйыныны
маълумат-аналитика бёлюгю.

Количество показов: 348

Комментарии (0)
Возврат к списку

Актуальные новости

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg
9.jpg
10.jpg
ਠ ­®¢®áâ¨.jpg
ANADOLU AJANSI.jpg
haberturk.jpgAlfaSystems massmedia K3FN2SA