Мы в Instagram:

Instagram

XML имеет неверный формат

Ахырынчы гезиги |


Савлай уьлкеде июль айны 7-синден 16-сына ерли ЕГЭ-ни ахырынчы гезиги оьтгериле. Ачыкъ этип айтгъанда, бир-бир себеплеге гёре ЕГЭ-ни бермеген охувчулагъа шо вакътини ичинде экзаменден оьтмеге имканлыкъ бар. Бу жуманы ичинде охувчулар рус тил, химия, информатика, математика, география, тыш тиллер, рус адабият, физика ва обществознание дарслардан ЕГЭ бережек.

 

Ахырынчы гезиги

Оьрде эсгерилген болжалны ичинде Дагъыстандагъы 468 охувчу 11 йылны ичинде алгъан билимлерини натижасын билежек. Дагъыстан Республиканы билим беривге, илмугъа ва яшёрюмлени ишлерине къарайгъан министерлигини прес-къуллугъундан бизге белгили болгъаны йимик, июль айны 7-синде, итнигюн, 198 охувчу ЕГЭ-ни берген.

Сонг да, Дагъыстанны школаларындагъы бары да охувчулар учун ЕГЭ Махачкъалада юрюлежек. Къошум гьисапда берилген заманны ичинде оьтгерилеген ЕГЭ буса да, бары да низам сакълангъан, федерал оьлчевде 10 адам экзамен законгъа гёре юрюлегенни тергеп туралар.

Санавлар булан айтгъанда, къошум гьисапда берилеген вакътини ичинде Россияны школаларында билим алып чыгъагъан 45 минг охувчу ЕГЭ-ни тапшурувларын кютмеге олтуражакъ. ЕГЭ-ни оьтгерив пунктлар буса уьлкебизни ичинде 188 ерде ачылгъан.

 

 

 

Б. ОЬЛМЕСОВА.

СУРАТДА: экзамен юрюлеген вакъти.

Количество показов: 237

Комментарии (0)
Возврат к списку

Актуальные новости

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg
9.jpg
10.jpg
ਠ ­®¢®áâ¨.jpg
ANADOLU AJANSI.jpg
haberturk.jpgAlfaSystems massmedia K3FN2SA
Анализ сайта yoldash.ru