Мы в Instagram:

Instagram

XML имеет неверный формат

Адам булан ишлемек – гьакимни аслу борчу |


29-нчу ноябрде Дагъыстан Республиканы Президенти Рамазан Абдулатипов ДР-ни Президентини ва Гьукуматыны Администрациясыны аппараты булан жыйын оьтгерген. Жыйын аппаратны ишин мекенлешдиривню, камиллешдиривню гьакъында болгъан.

Адам булан ишлемек – гьакимни аслу борчу
Жыйынны барышында Президент кёп йылланы уза­гъында адамланы четим масъалалары чечилмей тургъанын ва шо гьал гьакимият къурумларындан халкъны гёнгю таягъан себеплер тувдурагъанын англатгъан.
Халкъ хозяйствону экономика гьалыны бузукълугъуну айланасында да, агропромышленный комплексни ишини гьакъында да лакъыр болгъан.
«Гьали юзюмчюлюк тармакъда башгъача иш юрюле. Бир-бир предприятиелер оьзлени ёлбашчыларыны талаплылыгъы, тазалыгъы булан яшай эди. Билим берив тармакъда буса кёп къыйыкъсытыв ишлер ёлугъа эди. Гечеги школалар, бир-бир профтехучилищелер, охутагъан яшлары болмаса да, миллионланы ашай эди. Оьр охув ожакълар да кризисге урунду. ЕГЭ экзаменлер булан биз савлай уьлкеге биябур болдукъ. Савлукъ сакълавну бузукъ гьалын да гьеч ким гёрмей эди. Тав арадагъы топуракълар булан да иш юрюлмеди. Гьали биз тавда бавлар этмек муратда программалар гьазирлеп башлагъанбыз, консерва промышленностну аякъгъа тургъузма тарыкъ. Он айны ичинде тав ёлланы яхшылашдырдыкъ. Оьзлени гьайын этеген пачалыкъ бар экенин адамлар астаракъ англай тура.
Алда муниципал къурумланы башчылары республика гьакимлер булан оьзлеге тарыкъ зат болмаса ёлукъмай эди. Гьали биз оланы да, министерликлени ёлбашчыларын да, ДР-ни Президентини ва Гьукуматыны Администрациясыны аппаратындан да тийишли адамланы чакъырып, районну гьалын анализ этип, ёлугъувлар оьтгеребиз. Гьакимни аслу борчу – адам булан ишлемек», – деп билдирген жыйынны барышында Рамазан Абдулатипов.
Ёлугъувну ахырында Президент аппаратны къуллукъчуларыны ёравларына да тынглагъан, соравларына да жавап берген.

ДР-ни Президентини ва Гьукуматыны прес-къуллугъу.
Количество показов: 321

Комментарии (0)
Возврат к списку

Актуальные новости

              Дорогие друзья!

Присоединяйтесь к нам в соцсетях


insta.jpg

                
1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

9.jpg

10.jpg


ਠ ­®¢®áâ¨.jpg

ªà « â¢.jpg

ANADOLU AJANSI.jpg

haberturk.jpgAlfaSystems massmedia K3FN2SA