Мы в Instagram:

Instagram

XML имеет неверный формат

Жумамежит генглешдириле |

Артдагъы йылларда бизин республиканы юртларында янгы-янгы бек арив ишленген межитлер ачылып тура. Шолай, бизин Хумторкъали районну юртларында да янгы межитлер ачыла. Ишлеп турагъан жумамежитлер генглешдириле.

Жумамежит генглешдириле
Къоркъмаскъалада 90-нчы йылланы башында къурулгъан уллу жумамежит юртну жамиятына тарлыкъ этеген болгъан. Шону гьисапгъа алып, юрт жамияты бар межитни артында бирдагъы бир къошум бина ишлеп, межитни ичин эркин этмеге токъташды. Бугюнлерде биринчилей кюрчю къазылды. Межитни имамы Садрутдин гьажи эсгергени йимик, бу ишге бары да юртлулар къуршалмагъа герек.
«Гьар адам оьзюню гючюне гёре къолундан гелеген кёмекни этме тарыкъ. Бу – жамият учун, Аллагь учун этилеген иш. Кёмекни азы-кёбю болмай. Гьар адам оьзю болагъан кюйде кёмегин этсе, шу биз бугюн башлагъан иш, иншаллагь, юртну халкъына арив савгъат болажакъ. Болгъан чакъы жагьил адамланы да къуршама герек. Бугюнгю бизин гьаракатыбыз гележек наслу учун бек тарыкъ. 1970-нчи йылдан берли Къоркъмаскъала юрт къурулгъанлы юрт жумамежитни генглешдирегенли дёртюнчю гезик деп айтмагъа ярай», – деди оьзюню сёйлевюнде юртну имамы.

Жават Закавов.
Суратда: межитге кюрчю къазыла.

Количество показов: 335

Комментарии (0)
Возврат к списку

Актуальные новости

              Дорогие друзья!

Присоединяйтесь к нам в соцсетях


insta.jpg

                
1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

9.jpg

10.jpg


ਠ ­®¢®áâ¨.jpg

ªà « â¢.jpg

ANADOLU AJANSI.jpg

haberturk.jpgAlfaSystems massmedia K3FN2SA