Мы в Instagram:

Instagram

XML имеет неверный формат

Маълумат къуралланы таъсири |

Буйнакск шагьарда ана тилде чыгъагъан газетлени республика фестивалы оьтгерилди. Ону оьтгериливю республиканы Башчысы Рамазан Абдулатиповну буйругъуна гёре Дагъыстан Республиканы аслу программаларыны «Билимли Дагъыстан» деген проектин яшавгъа чыгъармакъ муратда болду.

Маълумат къуралланы таъсири
Шо проектде гёз алгъа тутулгъан кюйде, Дагъыстан Республикада милли тиллени оьсювюне тийишли агьамият берилме герек. Фестивальны чараларын гьазирлеп Дагъыстан Республиканы печат ва маълумат министерлиги онгаргъан.
Буйнакск шагьаргъа фестивальны оьтгермек учун гелгенлени арасында Дагъыс­тан Республиканы печат ва маълумат министри Азнавур Гьажиев, ону заместители Миясат Муслимова, Дагъыстан Республиканы журналистлерини союзуну председатели, авар тилде чыгъагъан «Гьакъикъат» деген республика газетни редактору Али Камалов ва республикада орус ва милли тиллерде чыгъагъан бары да газетлени, журналланы редакторлары бар эди.
Дагъыстан Республиканы печат ва маълумат министрини заместители Миясат Муслимова эсгерген кюйде, фестивальны Буйнакск шагьарда оьтгерилегенини маънасы да бу шагьар кёп йыллардан берли Дагъыстанны маданиятыны оьсювюню тахшагьары болуп гелегени булан байлавлу. Журналистлер оьзлени ишинде респуб­ликада болуп турагъан алышынывланы да, оьзге тюрлю янгылыкъланы да тюз кююнде халкъгъа англатма тарыкъ экенлигин эсгерди.
Дагъыстан Республиканы печат ва маълумат министри Азнавур Гьажиев эсгерген кюйде, милли газетлер бугюн республикада халкъланы арасындагъы бирликни, татывлукъну, дослукъну болдурмакъ учун аслу роль ойнай.
«Милли тиллени оьсювюне де биз ти­йишли агьамият беребиз. Шону учун да, бу фестиваль булан тамамланып къалмайлы, республиканы оьзге районларында да, шагьарларында да халкъ булан ёлукъмакъ гёз алгъа тутулгъан», – деп билдирди А. Гьажиев.
Фестивальны гюнюнде республиканы «Ёлдаш» газети оьзюню 97 йыллыгъын белгиледи. Шону булан байлавлу болуп жыйылгъанланы атындан газетни къуллукъчуларына къутлав сёзлер айтылды.

Бизин мухбирибиз.

Количество показов: 572

Комментарии (0)
Возврат к списку

 Важные новости

Актуальные новости

              Дорогие друзья!

Присоединяйтесь к нам в соцсетях


insta.jpg

                
1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

9.jpg

10.jpg


ਠ ­®¢®áâ¨.jpg

ªà « â¢.jpg

ANADOLU AJANSI.jpg

haberturk.jpgAlfaSystems massmedia K3FN2SA